Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG CHIA RẼ QUÂN ĐỘI VỚI NHÂN DÂN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế lực thù địch luôn tập trung tìm mọi cách để phá hoại cội nguồn sức mạnh của Quân đội, dân tộc, cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu - thịt”, “cá - nước” giữa quân và dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu thức thâm độc.
Mưu đồ chống phá của chúng rất thâm hiểm, xảo quyệt, vừa công khai, vừa ngấm ngầm “ném đá giấu tay”. Thực vậy, khi mà dư luận xã hội đã quá quen thuộc và không còn để ý nhiều tới các loại thông tin “hậu trường chính trị”, lá cải bịa đặt… thì gần đây, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách câu kéo, đánh lừa một bộ phận quần chúng nhẹ dạ, cả tin, thông qua chiêu bài mạo danh cán bộ Quân đội có uy tín, nhất là một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu và người nổi tiếng đứng đơn thư tố cáo, bịa đặt, thỉnh nguyện theo kiểu “cáo mượn oai hùm”. Thủ đoạn đê hèn này, không chỉ tạo ra thông tin giả gây bất an trong xã hội mà còn ảnh hưởng, xúc phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự của những cán bộ bị mạo danh. Các tướng lĩnh và cán bộ lão thành cách mạng với bề dày bản lĩnh, kinh nghiệm được tôi luyện qua chiến đấu, công tác, luôn là “cây cao bóng cả”, là niềm tin, chỗ dựa cho thế hệ trẻ và toàn xã hội. Những đơn thư mạo danh đó, có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Không dừng lại ở đó, lợi dụng lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, sĩ quan Quân đội, họ đã tiến hành khá nhiều vụ “giả danh sĩ quan cao cấp”, những người “có quyền lực” trong các cơ quan, đơn vị Quân đội để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của những người dân nhẹ dạ, cả tin, v.v. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào đội ngũ cán bộ, sĩ quan lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, gây nghi kỵ, mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ Quân đội, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới, chia rẽ Quân đội và nhân dân.
Song song với đó, một thủ đoạn tuy không mới, nhưng cũng hết sức nguy hiểm cần chỉ rõ, đó là: chúng ra sức tung ra các luận điệu: “Trong chiến tranh thì mối quan hệ quân - dân được phát huy là đúng, nhưng hiện nay không cần, vì quân có nhiệm vụ của quân, dân có nhiệm vụ của dân” hoặc “trong thời bình, trả quân đội cho nhà nước chứ không của nhân dân”, “chỉ cần quân đội nhân dân là đủ”, v.v. Việc tuyên truyền, cổ súy cho những luận điệu trên đều không nằm ngoài mục tiêu bôi xấu, hạ thấp uy tín Quân đội, phá vỡ nền tảng chính trị, mối quan hệ “máu - thịt” giữa Quân đội với Nhân dân, làm cho Quân đội xa rời nhân dân, phá hoại bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, cội nguồn sức mạnh của Quân đội. Vì thế, hơn bao giờ hết chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phản động này.

1 nhận xét: