Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

CƯƠNG QUYẾT CHỐNG NHỮNG CĂN BỆNH ĐANG DẪN TỚI SUY VONG CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ VAI TRÒ CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG

Nghị quyết TW4 Khóa XII đã xác định 3 nhóm biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng ta. Với ngần ấy tật bệnh, dù cho là ở một bộ phận và không phải ai cũng mắc cả 27 biểu hiện ấy, nhưng cần thấy đây là cảnh báo nghiêm khắc của thực tiễn về nguy cơ cho vị thế cầm quyền của Đảng và sự tồn vong của chế độ chính trị nước ta.
Có những căn bệnh hết sức nghiêm trọng mà chỉ cần vướng mắc cũng đã không đủ tư cách đảng viên chứ chưa nói gì đến  việc giữ trọng trách. Theo Lênin, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc vào ba phương diện: chính trị - tư tưởng và tổ chức. Từ tinh thần của Nghị quyết TW4 khóa XII, chúng ta thấy có lý do để quan tâm, lo lắng và cấp bách xử lý ngay một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã suy thoái cả ba phương diện ấy.  Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin, xa rời tôn chỉ mục đích, không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… thì không thể là đảng viên bình thường.
Quan điểm chung là rõ ràng: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”. Phải thừa nhận một thực tế là sự hư hỏng của đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng đã khá phổ biến hay đang nằm trong “một bộ phận không nhỏ”. Những vụ việc bị dư luận phơi bày và những Kết luận của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng gần đây về nhiều trường hợp sai phạm nghiêm trọng của cán bộ cấp cao đã xác nhận điều đó. Quyền lực không được kiểm soát là một lý do nhưng chọn sai người cũng phải được thừa nhận là nguyên nhân chính. Vấn đề là ở chỗ những kẻ bản chất xấu như vậy có lẽ không hẳn là một ngày một khắc mà thành. Chỉ có thể nói là chọn sai người vì những con người như vậy đã sai từ lâu rồi. 
Chúng tôi cho rằng những trường hợp suy thoái, tự diễn biến trên có một phần rất lớn trách nhiệm của công tác nhân sự của Đảng. Tại sao một Ủy viên Trung ương Đảng kém phẩm chất như Vũ Huy Hoàng mà giữ chức Bộ trưởng gần 10 năm (2007 - 2016). Ông ta lại chịu trách nhiệm chính cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà “nhiều chỉ tiêu lớn không đạt”, thì trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương, của người giới thiệu và bổ nhiệm hẳn phải được đặt ra nghiêm khắc. Tại sao những kẻ  bất tài và phản bội như Trịnh Xuân Thanh lại có thể leo cao luồn sâu đến như vậy. Tất yếu phải có bè cánh dung dưỡng, nâng đỡ chứ không chỉ một kẻ cơ hội có thể làm những việc động trời như vậy. 
Như vậy, sự suy thoái chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống còn nảy sinh từ yếu kém của công tác cán bộ chứ không chỉ tự thân sự kém rèn luyện tu dưỡng của các đảng viên. Theo đó “Hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược” như biện pháp của Nghị quyết là rất cần thiết.

1 nhận xét: