Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

SỰ XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA THÀNH ĐỖ

Thời gian gần đây, trên trang danlambao, Thành Đỗ đưa ra những suy nghĩ, nhận thức hết sức sai trái, phản động, với bài viết “Chừng nào đảng sẽ đổi tên đất nước”. Thành Đỗ đã trắng trợn xuyên tạc sự thật lịch sử, sâu xa hơn là phủ nhận những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam, khi cho rằng: “Hiệp ước Thành Đô 1990 về thực chất là sự thỏa thuận cho việc sát nhập Việt Nam vào đại gia đình Trung quốc vào năm 2020 đã giao ước từ 30 năm trước”. Sự thật lịch sử không phải như vậy, bởi.
            Thứ nhất, Việt Nam là dân tộc luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường không bao giờ cam tâm làm tay sai, nô lệ cho kẻ thù xâm lược.
Trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta phải liên tiếp đương đầu chống giặc ngoại xâm, tiến hành hàng chục cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, hàng trăm cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng để giành lại độc lập dân tộc, với thời gian chống ngoại xâm và chống đô hộ của nước ngoài lên đến 12 thế kỷ. Hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt đó đã tôi luyện nên ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất không bao giờ chấp nhận đầu hàng kẻ thù xâm lược của nhân dân Việt Nam. Nguyễn Trãi đã từng khẳng định: “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Hơn một ngàn năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, nhân dân ta không lúc nào chịu cam phận, mà luôn đấu tranh, chống lại áp bức, đô hộ. Ý chí tự lực, tự cường giành độc lập dân tộc chưa lúc nào nguôi ngoai thể hiện ở những cuộc nổi dậy và xưng vương, xưng đế của những anh hùng dân tộc. Truyền thống đó thấm sâu trong nhân dân như mạch nước ngầm trong lòng đất, nó bắt nguồn từ mỗi con người, từ mỗi làng xóm, lặng lẽ đổ vào biển cả tạo thành truyền thống của cộng đồng người Việt. Quang Trung – Nguyễn Huệ đã khẳng khái tuyên bố: “Đánh cho nó chích luân bất phảnđánh cho nó phiến giáp bất hoànđánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”Điều đó có nghĩa là: “Đánh cho nó, một chiếc xe để chạy về nước cũng không có. Đánh cho nó, một mảnh giáp cũng chẳng còn. Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng là có chủ”. Dưới ngọn cờ của Đảng hơn bao giờ hết truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc được bồi đắp qua hàng ngàn năm lịch sử, nay càng được phát huy mạnh mẽ, phong phú và sáng tạo, đã lập được những kỳ tích vĩ đại, vẻ vang vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
Chừng bấy những thông tin, sự kiện lịch sử đã đủ minh chứng cho ý thức tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam; cho ý chí, bản lĩnh và sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mãi là động lực, nguồn gốc của tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, không bao giờ làm tay sai, nô lệ cho kẻ thù xâm lược. Đó là thực tiễn lịch sử để bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động của Thành Đỗ.
Thứ hai, toàn thể dân tộc Việt Nam là khối thống nhất về ý chí và hành động cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Mỗi người dân Việt Nam dù sinh sống ở trong hay ngoài nước đều chung dòng máu con Lạc cháu Hồng, đều thấm thía giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc, không có hà cớ gì để mất độc lập, tự do một lần nữa. Thực tế cho thấy, mỗi khi kẻ thù xâm phạm đến lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc thì tinh thần, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam dâng cao, trở thành ý chí và hành động mạnh mẽ đạp qua mọi sóng to, gió cả bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà ông cha đã đổ mồ hôi, xương máu để giành được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là của toàn thể dân tộc Việt Nam, thể hiện sâu sắc ý chí mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta cũng như lập trường kiên định về độc lập, tự do của dân tộc, phản ánh niềm tin vững chắc vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, dù phải hy sinh gian khổ, song quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập. Giờ đây, Việt Nam không chỉ có tên trên bản đồ mà còn có vị thế và uy tín lớn trên trường quốc tế; không chỉ có chủ quyền thống nhất từ đất liền đến biển đảo khơi xa mà còn có quan hệ ngoại giao và kinh tế với hơn 180 nước khắp các châu lục. Bởi vậy, cái tên Việt Nam ngày càng được nhắc đến nhiều không chỉ bởi con người Việt Nam mà còn bởi bạn bè từ các quốc gia trên thế giới.
Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, được hình thành, phát triển từ lịch sử hào hùng của dân tộc. Thành Đỗ đừng có hão huyền, ảo tưởng về những lời lẽ xuyên tạc nhằm kích động, gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân, hòng phục vụ cho mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam của Y và đồng bọn.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa