Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN KẾT QUẢ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, blogger cá nhân xuất hiện một số tổ chứ Quốc tế có thâm thù, kỳ thị với chế độ chính trị và Nhà nước ta, đã lấy vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” làm cái cớ để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”. Họ xuyên tạc, boi den tình hình nhân quyền ở Việt Nam rằng: “Việt Nam là một quốc gia mà tôn giáo nằm dưới sự chi phối của chính phủ”, “Việt Nam đang cô đơn" vv... Tuy nhiên, cho dù họ có ra sức chống phả, xuyên tạc, bôi đen với chiêu trò nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận, xóa bỏ những thành quả to lớn về bảo đảm quyền con người mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong những năm vừa qua.

  Trong cương lĩnh, đường lối của Đảng ta từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn nhất quán quan điểm xem quyền con người là mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những cam kết quốc tế của Nhà Nước ta với cộng đồng quốc tế về quyền con người: Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta ký kết. Hiến pháp năm 2013 đã dành cả một chương (chương II) quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, nêu rõ: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bao đảm theo hiến pháp và pháp luật” (khoản 1, Điều 14)

Cho đến nay, Việt Nam đã gia nhập, ký kết nhiều công ước quốc tế cơ bản về quyền con người và công ước chuyên biệt về quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như: “Công ước quốc tế về Quyền Dân sự, Chính trị, năm 1966; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ” “Công ước chống tra tấn” (CAT) và “Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, năm 2014...

  Trên thực tế, các quyền về dân sự, chính trị, quyền tự do tín ngưỡng, tôn  giáo và quyền của các dân tộc thiểu số được bảo đảo ngày càng tốt hơn. Quyền tự do ngôn luận báo chí ngày càng được bảo đảm đầy đủ và phát triển tốt. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, việc bảo đảm quyền con người được thực hiện ngày càng tốt hơn thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế. Bình quân thu nhập đầu người tăng lên; tỷ lệ hộ ghèo giảm xuống, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm ghèo, hộ ghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vv…

  Những thành tựu trên đây là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, chứng minh quyền con người ở Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm đầy đủ. Các thế lực thù địch dù có dung mưu thâm, kế hiểm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận kết quả bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét