Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được thực tiễn lịch sử ghi nhận và quy định trong Hiến pháp năm 2013. Thế nhưng, các thế lực thù địc vẫn cố tình phủ nhận, xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

  Thực tiễn hơn 90 năm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, mục tiêu, lý tưởng và lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng và lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác là phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ khi ra đời trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, lịch sử của dân tộc Việt Nam đã có thêm nhiều trang vàng, chói lọi. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, và cầm quyền của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách chính đáng, hợp lòng dân, được lịch sử chấp nhận, Hiến pháp quy định và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được. Thực tế là vậy, song các thế lực thù địch, lực lượng đối lập, những kẻ cơ hội chính trị không thừa nhận hoặc cố tình lờ đi điều đó, vẫn chĩa mũi nhọn công kích, bôi nhọ, nói xấu Đảng bằng những lời lẽ quy chụp, bịa đặt, thậm chí thổi phồng khuyết điểm, sai lầm để từ đó quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ năng lực lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Không thể vin vào những yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng mà phu nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, càng không nên đồng nhất Đảng với một bộ phận cán bộ, đảng viên tham nhũng, thái hóa, biến chất, quy chụp mọi sai lầm, tiêu cực trong xã hội là do Đảng lãnh đạo sẽ phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội như thế nào, chỉ có nhân dân Việt Nam mới có quyền trả lời điều đó. Chính nhân dân ta chứ không phải ai khác mới là người đánh giá chính xác nhất vai trò, uy tín của Đảng, là người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn sự lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Còn những kẻ bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị, tuyên truyền, bịa đặt, giả dối, không đủ tư cách, nhân phẩm để có tiếng nói trong vấn đề này. Dù thời cuộc thay đổi, nhân dân Việt Nam vẫn một lòng theo Đảng; bởi vì, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã được thực tiễn khẳng định và sẽ được khẳng định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét