Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

BẢN HÙNG CA THÁNG 10

Hơn 100 năm qua, lịch sử loài người đã chứng minh Cách mạng Tháng 10 Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và thay đổi trật tự thế giới vì sự tiến bộ của nhân loại. Từ đó đến nay, những thay đổi mang đậm tính cách mạng về giai cấp trong xã hội của Cách mạng Tháng 10 Nga vẫn còn nguyên vẹn với sự thay đổi của thời cuộc.

ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ

Cách đây 104 năm, ngày 25-10-1917 theo lịch cũ của nước Nga (tức ngày 7-11-1917), đã ghi nhận ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại đầu tiên ở nước Nga, được gọi là Cách mạng Tháng 10 Nga.

Cách mạng Tháng 10 Nga được đánh dấu là cột mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, khi đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và giai cấp tư sản ở nước Nga, đưa giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động lên nắm chính quyền. Cách mạng Tháng 10 Nga mở ra thời đại mới, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; giải phóng các dân tộc phụ thuộc đế quốc Nga.

Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế vì nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn nhân loại, khi lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền ở quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới.

Cách mạng Tháng 10 Nga không chỉ là động lực cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mình, mà còn thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tiếp theo tinh thần của Cách mạng Tháng 10 Nga, nhiều dân tộc trên thế giới đã vùng lên, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân, đế quốc thiết lập; xây dựng chế độ xã hội mới do người lao động làm chủ.

Với cuộc cách mạng này, quyền con người chuyển sang một thời đại mới - thời đại đấu tranh, bảo vệ quyền con người gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, quyền tự quyết của các dân tộc được thực hiện.

KHÔNG THAY ĐỔI THEO BIẾN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 Nga và sau đó là sự ra đời của Nhà nước Xô viết do lãnh tụ Lenin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga dần trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục... hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công - nông từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Trong vòng 300 năm qua, trên thế giới, không có sự kiện nào vĩ đại hơn Cách mạng Tháng 10 Nga. Dưới sự lãnh đạo của chính đảng tiền phong do lãnh tụ Lenin đứng đầu, quần chúng lao động Nga đã làm nên một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới khi đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên Nhà nước Xô viết kiểu mới của những người nông dân, công nhân. Cách mạng Tháng 10 Nga đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Từ sau Cách mạng Tháng 10 Nga thắng lợi, chủ nghĩa xã hội được biết đến không chỉ là một học thuyết mà còn là một chế độ xã hội mới tốt đẹp, trở thành tấm gương để các dân tộc bị áp bức noi theo. Cách mạng Tháng 10 Nga đã nêu một tấm gương giải quyết vấn đề dân tộc một cách thật sự tiến bộ.

Bà Laura Mikhailova, thành viên Phong trào vì “Chủ nghĩa xã hội mới”, từng bày tỏ: “Cách mạng Tháng 10 vĩ đại là thành tựu không chỉ đối với nước Nga mà cả loài người trên thế giới. Dưới chế độ Xô viết, theo sắc lệnh do lãnh tụ Lenin ký, phụ nữ cùng con nhỏ lần đầu tiên được đi nghỉ dưỡng. Lần đầu tiên trên thế giới, người dân được hưởng giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí và ở mức độ cao”.

Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng 10 Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng 10 Nga. Thực tế những năm qua cho thấy, mặc dù tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhưng không làm thay đổi nội dung, tính chất và giá trị của Cách mạng Tháng 10 Nga đối với thế giới.

Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, đang tạo nên những mâu thuẫn nội tại sâu sắc. Những mâu thuẫn này giúp củng cố niềm tin rằng, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội, tuy không phải theo cách hoàn toàn giống nhau. Mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều thách thức, nhưng sẽ có bước phát triển mới.

Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ lần đầu tiên đến nước Nga, đặt chân đến thành phố St.Petersburg, quê hương của Cách mạng Tháng 10 Nga, năm 1923. Từ đó, dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng 10 Nga, trực tiếp là Luận cương của V. Lenin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Người đã đúc kết bài học quý báu, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét