Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ CHỐNG PHÁP NƯỚC TA

Tiến hành các hoạt động truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề tín ngưởng, tôn giáo luôn là vấn đề quan trọng mà các thế lực thù địch thường xuyên và tăng cường lợi dụng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, để chống phá cách mạng nước ta. Chúng kết hợp vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc, chủ trương “Tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số”, kích động đồng bào chống đối, ly khai tạo ra nhiều “điểm nóng” về chính trị - xã hội trên địa bàn, nhất là ở vùng xâu, vùng xã, những nơi còn thiếu thốn, khó khăn. Ở Tây Nguyên, các thế lực nhằm Tin lành hóa đồng bào dân tộc, ở Tây Bắc ra sức thực hiện chủ trương “Tin lành hóa người Mông”. Các thế lực thông qua hàng trăm đoàn trong các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thăm quan, du lịch… để truyền đạo trái phép, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành, nhe nhóm tổ chức phản động, kích động ly khai, giúp người Mông “Tìm lại Tổ quốc” của mình.


1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc và chống phá Đảng ta. Mọi người phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của chúng

    Trả lờiXóa