Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

CÁC THẾ LỰC, THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ ĐỂ LẠI GÂY MÂU THUẪN GIỮA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA

Lợi dụng những vấn đề do lịch sử để lại, sự khác biệt về văn hóa, phong tục, xuyên tạc, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc thiểu số và dân tộc thiểu số với dân tộc kinh. Những vấn đề do lịch sử để lại, sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán là những vấn đề các thế lực thù địch thường xuyên tập trung và tìm mọi cách để lợi dụng, xuyên tạc, gây mâu thuẫn, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nước ta là quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, có phong tục, tập quán, đời sống tinh thần, tín ngưỡng  riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đây là điểm mạnh, là ưu thế cần  phát huy để tạo nên sức mạnh cho sự nghiệm xây dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là “điều kiện” mà các thế lực thù địch luôn tập trung khai thác, lợi dụng để chống phá. Đặc biệt chiếm lược 3 tây của chúng: Trên địa bàn Tây Bắc, các thế lực thù địch cố gắng khai thác các vấn đề lịch sử, sự khác biệt tâm lý, văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây để gây mâu thuẫn, kích động đồng bào chống chính quyền. Hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông” vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc. Chúng thực hiện tuyên truyền cả bằng cả tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số, để làm cho đồng bào dễ hiểu, dễ tiếp thu, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chống đối. Ở một số tỉnh Tây Bắc, như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, chúng thông qua hệ thống đài phát thanh bằng tiếng Mông đặt ở nước ngoài như Đài phát thanh FEBC, Mojthem, Vestira, Nguồn sống… để tuyên truyền trống phá. Trên địa bàn Tây Nam Bộ, các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề do lịch sử để lại, lợi dụng mỗi quan hệ thân thuộc giữa đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ và đồng bào dân tộc Khmer ở Campuchia để kích động, gây mâu thuẫn, chống phá cách mạng. Trên địa bàn Tây Nguyên có 46 dân tộc anh em sinh sống, tính chất đa dân tộc, cư trú phân tán, đan xen các thế lực thù địch thường lợi dụng tập trung khai thác các vấn đề lịch sử, sự khác biệt tâm lý, văn hóa của các đồng bào dân tộc để gây mâu thuẫn, kích động chống đối chính quyền. Từ sau ngày miên Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất đến nay, Tây Nguyên luôn là địa bàn chiếm lược mà các thế lực thù địch không ngừng nhòm ngó, thực hiện “kế hoạch hậu chiến” và âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Lực lượng FULRO và trọng đạo Tin Lành vẫn là những lực lượng đang ra sức chống đối, ngày càng được sự tiếp tay, hậu thuẫn  của các thế lực bên ngoài, kể cả một số phần tử cực đoan trong số người Việt ở hải ngoại.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải đấu tranh mạnh mẽ chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam của bọn phản động và các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa