Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ, TỰ DO TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA

Lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, kích động tư tưởng cực đoan, li khai trong đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số là một vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch thường tập trung khai thác, lợi dụng, kích thích tư tưởng cực đoan, ly khai trong đồng bào các dân tộc thiểu số.  Thủ đoạn hoạt động của chúng rất tinh vi, xảo quyệt như kích động tư tưởng ly khai, tự trị, hướng tư tưởng của đồng bào dân tộc Mông đi tìm Tổ quốc riêng. Chúng còn chỉ đạo một số đối tượng cực đoan, phản động trong đạo Tin Lành ở các địa bàn tuyển chọn thanh niên người dân tộc Mông gửi ra nước ngoài để huấn luyện quân sự, nhằm xây dựng nguồn “cán bộ” lâu dài cho cái gọi là “Nhà nước Mông”. Ở nước ngoài, Mỹ và các nước phương Tây ra sức nuôi dưỡng, tiếp tay, chỉ đạo và hậu thuẫn các lực lượng phản động là người dân tộc thiểu số sống lưu vong, hình thành tổ chức để chống phá; thông qua các hoạt động ngoại giao và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO), các thế lực thù địch bên ngoài tăng cường thâm nhập, gia tăng gây ảnh hưởng, can thiệp, thúc đẩy tự do tôn giáo tại vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và các vùng phụ cận. Như thời gian qua trong vụ tụ tập đông người tại bản Huổi Khom, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, chúng sử dụng bài “người Mông” và đội lốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Đắc Nông… về thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông”, “Vương quốc Mông tự trị”, tạo cơ sở chính trị - xã hội và địa lý  - tự nhiên tại Tây Bắc cho các hoạt động chống đối, ly khai, lật đổ của chúng.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.

    Trả lờiXóa