Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

THƯỜNG XUYÊN CHĂM LO BỒI ĐẮP, NÂNG CAO THẾ TRẬN LÒNG DÂN HIỆN NAY

Thường xuyên chăm lo bồi đắp, nâng cao “thế nước, lòng dân” bảo đảm mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ vững chắc độc lập, tự chủ, quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Các cuộc kháng chiến thần thánh của chúng ta, tưởng chừng rất khó khăn, nhưng dân tộc ta đã đánh bại những đội quân xâm lược tàn bạo, hùng mạnh nhất trên thế giới, điển hình là những chiến thắng vang dội như Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975.

Ông cha ta, từ sự hưng vong của các triều đại, từ các cuộc kháng chiến oanh liệt chống ngoại xâm đã đúc rút, khẳng định và luôn nhắc nhở các thế hệ cháu con mai sau rằng: chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân; khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước; nước phải lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu hạnh phúc trên nền nhân dân. Vì có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả, lòng dân, niềm tin của nhân dân là tài sản quý giá nhất để bảo đảm cho sự tồn tại của một chế độ xã hội. Và, nguyên vẹn, trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng dân là gốc, sức dân là vô địch, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, được thấm nhuần, vận dụng nhuần nhuyễn và phát huy đến đỉnh cao đã tạo sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nguyên lý bất hủ là được lòng dân, được tất cả. Cho nên, việc hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, chăm lo việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta, là bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

Do đó, trong tình hình hiện nay toàn Đảng, toàn dân phải ghi sâu, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy; kiên quyết ngăn chặn, và đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, ức hiếp nhân dân, vô cảm với những bức xúc của nhân dân thì Đảng sẽ được nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ “thu phục lòng dân”, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được mở rộng, tăng cường và củng cố. Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta cho thấy, dân tộc Việt Nam không hề sợ bất cứ kẻ thù nào cho dù là hung bạo nhất, nhưng chỉ sợ mất lòng dân. Vì lòng dân, tinh thần đại đoàn kết toàn dân thực sự là “báu vật truyền quốc”, là “Quốc bảo” của mọi triều đại, mọi chế độ xã hội trong quá trình dựng nước và giữ nước.

1 nhận xét: