Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC, QUÂN ĐỘI

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Vũ khí tốt mà tinh thần hèn, thì cũng vô dụng”. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố chính trị - tinh thần trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù: “Vật chất cố nhiên là trọng, tinh thần cũng là trọng. Có khi địch vật chất hơn ta mà ta tinh thần hơn nó, nên ta thắng nó”. Giá trị “tinh thần” mà Hồ Chí Minh khẳng định ở đây là ý chí, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh chiến đấu ngoan cường, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách ác liệt và tàn khốc của chiến tranh. Chính tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của Bộ đội đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của Quân đội, trong tình hình mới, cần đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc, của Đảng, những tấm gương yêu nước tiêu biểu, những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, cung cấp kiến thức lịch sử, truyền thống của Quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thông qua hệ thống sách, báo, tranh ảnh, tư liệu, phim, nhạc để cán bộ, chiến sĩ hứng thú, say mê tìm tòi, nghiên cứu các sự kiện lịch sử, các chiến lệ hào hùng thể hiện tinh thần chiến đấu của Bộ đội trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đẩy mạnh việc sử dụng các hình thức tuyên truyền, giới thiệu truyền thống như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, thi tìm hiểu, tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí kiên cường, dũng cảm cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường các hoạt động tham quan các di tích lịch sử; căn cứ địa cách mạng để mỗi cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu truyền thống quý báu của dân tộc, của các thế hệ cha anh, từ đó, nhận rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với gia đình và xã hội. Thường xuyên thăm hỏi và chia sẻ với gia đình có công với cách mạng; tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống để thế hệ trẻ tìm hiểu về những tấm gương anh dũng trong huấn luyện và chiến đấu, làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ các giá trị của độc lập, tự do của dân tộc, tự hào với truyền thống của các thế hệ cha anh, soi mình vào những tấm gương tiêu biểu trong xã hội, từ đó, đặt ra cho mình mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng ý thức, động cơ đúng đắn, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

1 nhận xét: