Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG ỦNG HỘ VẬT CHẤT, TINH THẦN CHO ĐỐI TƯỢNG QUÁ KHÍCH ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA

Ủng hộ, giúp đỡ vật chất, tinh thần cho các đối tượng quá khích, cực đoan cho đồng bào các dân tộc thiểu số hoạt động chống đối. Để tăng cường hiệu quả chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các thế lực thù địch thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng quá khích, các phần tử cực đoan trong đồng bào dân tộc thiểu số của nước ta. Gân đây ở Tây Nguyên, các thế lực thù địch hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động ly khai của các tổ chức người Thượng lưu vong để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ trên địa bàn. Chúng thành lập các tổ chức phản động, tạo dựng địa bàn làm căn cứ để lôi kéo đồng bào chống đối. Những cuộc bạo động diễn ra trong các năm 2001, 2004 ở Tây Nguyên đã cho thấy tính chất quyết liệt, rất phức tạp và đặc biệt nguy hiểm chống phá của các thế lực thù địch đối với địa bàn núi rừng này với âm mưu tiến tới thành lập “Nhà nước Đềga tự trị”

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa