Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

NHẬN DIỆN ÂM MƯU TRIỆT ĐỂ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XUYÊN TẠC, ĐẢ KÍCH CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Triệt đề sử dụng các phương tiện truyền thông xuyên tạc, đả kích chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các thế lực thù địch triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, báo chí, mạng internet để tuyên truyền các quan điểm sai trái, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm phá vỡ trận địa tư tưởng vô sản, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam đối với xã hội. Trong báo cáo gửi Bộ Ngoại giao Mỹ, John Aloisi (cựu Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam) cho rằng: “Thành công lớn nhất là đã thực hiện việc đưa vào Việt Nam mạng Internet. Đó là phương tiện hữu hiệu cho chiến dịch truyền bá các tư tưởng phương Tây nắm trong chiếm lược nhằm thay đổi chính thể ở quốc gia này”. Hiện nay, có khoảng trên 400 trang mạng, 380 tờ báo, tạp chí, 60 đài phát thanh tiếng Việt ngày đêm chĩa vào chống phá cách mạng Việt Nam. Các đài, báo phương Tây như Đài BBC, VOA, RFA, RFI… với chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, đẩy mạnh về móc nối, trả lời phóng vấn, phàn biện xã hội để phát tán các quan điểm cá nhân, xuyên tạc, vu cáo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta làm lung lạc quần chúng nhân dân.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa