Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Nâng cao ý thức cảnh giác trong thời đại phát triển công nghệ thông tin

Mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu cần tìm kiếm thông tin, thiết lập các mối quan hệ cá nhân đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông tin trên mạng xã hội đều có những mặt tích cực và những mặt tiêu cực và đặc biệt là không có sự kiểm soát vì vậy nó sẽ gây tác động xấu tới mọi lĩnh vực trong xã hội.
Hiện nay các quốc gia trên thế giới đều đã thấy được tác hại của các trang mạng xã hội đối với trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Đối với nước ta các thế lực thù địch , phản động đã lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền và chống phá Đảng và Nhà nước. Các trang mạng xã hội thông dụng hiện nay mà mọi người hay sử dụng như Facebook, Youtube, Zalo …đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Những thông tin nói xấu bôi nhọ hình ảnh cán bộ Đảng và Nhà nước được nhiều đối tượng đưa những bài tin nói sai sự thật gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vị gặp khó khăn. Cụ thể trong thời gian vừa qua có các vụ việc gây rối trật tự tại xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức hay mới nhất đây  những hình ảnh và video được cắt xén trên mạng của một số đối tượng đã nói xấu hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ. Chính những thông tin và những hình ảnh đó kết hợp với những luận điệu, các thành phần phản động đã đưa ra những bài viết trên các trang mạng xã hội như Facebook và Youtube….mà những trang mạng này Nhà nước chúng ta không thể kiểm soát được và ngăn chặn kịp thời. Hiện nay một số nước trên thế giới để kiểm soát được những thông tin trên mạng họ đã có những chính sách mới trong quản lý thông tin mạng như sử dụng mạng nội bộ là một biện pháp tích cực và hiệu quả trong việc kiểm soát và quản lý những thông tin xấu độc trên mạng.
Trước những thông tin xấu độc này, không ít những người sử dụng mạng xã hội do tư tưởng không vững vàng đã thay đổi quan điểm, “ tự diễn biến ’’ “ tự chuyển hóa” tư tưởng gây tâm lý xấu tác động vào nhận thức từ đó sẽ dẫn đến việc làm sai trái, gây ảnh hưởng tới xã hội. Do đó, để quản lý thông tin trên mạng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động thì bản thân mỗi một người dân chúng ta cần phải có nhận thức đúng, khi có những sự việc xảy ra thì cung cấp thông tin cho báo chí chính thống và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải làm tốt những bài viết trên các trang mạng. Ngoài ra các cơ quan ban ngành nhà nước cần xây dựng được mạng xã hội Việt Nam để từ đó người dân được tham gia sử dụng những trang mạng chính thống và được kiểm soát nội dung góp phần xây dựng một nền văn hóa trên mạng bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét