Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

CHỦ ĐỘNG NGĂN NGỪA, KIÊN QUYẾT XỬ LÝ

Có một thực tế đáng lo ngại là trong một số đơn, thư tố cáo sai sự thật, một số thông tin tán phát trên mạng xã hội và gửi đài, báo nước ngoài... đã có sự nhúng tay, góp sức của một số cán bộ cơ hội, biến chất, kéo bè kết cánh, đứng sau giật dây, kích động, xúi giục, "ném đá giấu tay"; thậm chí đầu tư tài chính để mua chuộc, sử dụng “truyền thông đen”.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2020, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp nhận hơn 9.100 đơn các loại, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2019, song có tới hơn 6.400 đơn không đủ điều kiện xử lý (trên 70%).

Dường như, chúng ta vẫn còn thiếu những quy định, chế tài, biện pháp mạnh để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các đối tượng “ném đá giấu tay”, tiếp tay cho “truyền thông đen” và các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trên thực tế, đã có một số trường hợp vi phạm bị xử lý nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sức răn đe.

Vì vậy, để đấu tranh hiệu quả với thủ đoạn, chiêu trò thâm hiểm trên, đã đến lúc phải thực hiện kiên quyết, triệt để hơn các quy định của pháp luật về quản lý internet, mạng xã hội, xử lý các hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong đó, cần xử lý nghiêm minh, xét xử công khai và có hình phạt thích đáng để làm gương với những hành vi tội phạm có tổ chức, quy mô rộng, thời gian kéo dài như các vụ việc ở Thanh Hóa, Đắc Lắc; đặc biệt, phải tìm ra đối tượng chủ mưu, đứng đầu, nếu là cán bộ, đảng viên càng phải xử lý nghiêm minh theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với cấp ủy đảng các cấp, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn”.

Đối với những đối tượng lập ra các hội, nhóm “truyền thông đen”, nhân danh KOL để phát tán thông tin kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội đảng các cấp, đề nghị các cơ quan pháp luật cần tăng cường quản lý, với các đối tượng không chuyển biến sau khi đã giáo dục thuyết phục, cần có biện pháp xử lý theo pháp luật, không để họ lũng đoạn mạng xã hội, coi thường kỷ cương phép nước, gây bức xúc trong xã hội!

2 nhận xét:

  1. Cần phải xử lý nghiêm tất cả các trường hợp coi thường pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. Không thể để tình trạng dân chủ kiểu ngồi xổm trên pháp luật như vậy được

    Trả lờiXóa