Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

TỈNH TÁO ĐẤU TRANH NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động đang ráo riết với những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mới đây, ngày 14/8/2020, trên trang Blog Tiếng Dân, đối tượng Dương Quốc Chính tán phát bài: “Cộng sản hay không cộng sản”, nội dung xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta, cho rằng, Đảng: “kìm hãm” kinh tế tư nhân phát triển; vu cáo Việt Nam “vi phạm” tự do dân chủ, nhân quyền; phản đối chế độ “độc Đảng lãnh đạo” ở Việt Nam; kêu gọi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.

Trước hết cần khẳng định, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân của Đảng nói riêng là hoàn toàn sát đúng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn; tuy nhiên trên phương diện tư tưởng, lý luận, các thế lực thù địch hiện nay luôn tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tung ra những luận điệu nội dung xuyên tạc trên nhiều lĩnh vực; trọng tâm là lĩnh vực kinh tế, công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta; vu cáo Đảng bao che cho các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật; bôi nhọ, nói xấu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Xét về phương diện chính trị chúng ta nhận thấy rõ ràng rằng: Đây là chiêu trò, là luận điệu xuyên tạc không hề mới; chúng kiên trì với thực hiện đến cùng thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu” hòng thực hiện đến cùng việc chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới.

Trước những luận điệu xuyên tạc trên, việc nghiên cứu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại những tư tưởng sai trái, thù địch trên mạng xã hội là vô cùng cần thiết và cấp bách. Đặc biệt là việc làm rõ những vấn đề lý luận về định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay./.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống lại bọn phản động và các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa