Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Trên trang các trang mạng các thế lực thù địch đưa ra các luận điệu như “chống lại loài người”, “bịt miệng dân chủ”, “đàn áp bất đồng chính kiến”, “mất quyền tự do ngôn luận” nhằm xuyên tạc lề Luật An ninh mạng. Đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Luật An ninh mạng ban hành là nhằm đấu tranh, ngăn chặn với những hiện tượng, hành vi nghiêm trọng đó; không tạo ra các rào cản nào cho các hoạt động hợp pháp. Luật cũng có các quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm cũng như các chế tài nghiêm khắc với những cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.   

Những phần tử phản đối Luật là những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, có tư tưởng tiêu cực. Những người này thường lợi dụng những vấn đề còn có ý kiến trái chiều để đưa ra những bình luận có tính tiêu cực, xuyên tạc làm rối loạn thông tin và kích động sự bất mãn của một bộ phận những người thiếu hiểu biết hoặc thiếu thông tin về các vấn đề chính trị, xã hội.

Thực tế, trong thời gian qua, tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân tràn lan trên không gian mạng; các hoạt động lừa đảo, tổ chức hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội… diễn biến rất phức tạp. 

Việc ban hành Luật An ninh mạng là rất cần thiết trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực rất quan trọng này. Các cơ quan chức năng luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp có trách nhiệm, mang tính xây dựng để các chính sách, pháp luật được ngày càng hoàn thiện, nhưng cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý với các hành vi chống phá chế độ, gây bất ổn xã hội. Việc tôn trọng và chấp hành luật là bổn phận, trách nhiệm của mỗi công dân. Hãy cảnh giác, không để mắc mưu các phần tử xấu trước những luận điệu xuyên tạc, xúi giục, kích động và tiêu cực, vì an ninh, an toàn cho chính chúng ta và vì sự ổn định, phát triển của đất nước.

2 nhận xét:

  1. Luật An ninh mạng ra đời là rất cần thiết, nó bảo vệ những người sử dụng MXH không bị những thông tin xấu, độc tiêm nhiễm, người nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm

    Trả lờiXóa
  2. Luật An ninh mạng sẽ làm mất đất để xuyên tạc và chống phá đất nước của bọn phản động; nên chúng không muốn có Luật An ninh mạng

    Trả lờiXóa