Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào” như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng của Đảng ta đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thế nhưng lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các thế  lực thù địch, cơ hội, bất mãn, tiếp tục tìm cách bôi nhọ, nói xấu hòng làm sai lệch vấn đề, lái dư luận với mục đích xấu hòng chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nhận diện đúng những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay.

Như chúng ta đã biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có gần 80 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật Đảng, bị xử lý hành chính, hình sự do tham nhũng và cố ý làm trái. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 76 vụ với 775 bị cáo, tuyên phạt 11 án tử hình, 23 án chung thân; 12 bị cáo bị phạt tù 30 năm, 23 bị cáo từ 20 đến 30 năm tù. Như vậy trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay không có vị trí nào, khu vực nào an toàn, cũng không còn khái niệm “hạ cánh an toàn”. Có thể nói hiện nay công tác đấu tranh này đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên hiện nay, trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị lại sử dụng nhiều chiêu trò xuyên tạc coi phòng chống tham nhũng là cuộc thanh trừng nội bộ, phe phái đấu đá; có luận điệu lại cho rằng căn nguyên tạo ra tham nhũng là do một đảng lãnh đạo vì thế chúng đòi đa nguyên đa đảng để hạn chế tham nhũng. Thực tế, chúng muốn lợi dụng việc chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân ta để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ tiếp tục lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để gia tăng các hoạt động chống phá. Vì vậy để đẩy lùi các hoạt động chống phá và các luận điệu xuyên tạc của chúng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm cao: “Vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân”.

2 nhận xét:

  1. Mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đều có âm mưu xấu xa, thâm độc kèm theo. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống lại bọn phản động và các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa