Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

VẠCH TRẦN ÂM MƯU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Trước mỗi kỳ đại hội Đảng công tác nhân sự cán bộ luôn được quan tâm đặc biệt của Đảng ta, của dư luận xã hội. Trong khi Đảng, Nhà nước ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều hoạt động chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII, thì trên Internet, mạng xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về Đại hội, về công tác nhân sự cán bộ. Trên trang blog Chân trời mới Media, ngày 31 tháng 5 năm 2020, đối tượng Minh-luat’s tán phát bài: “Đại hội XIII: Nịnh thần nhan nhản, khi đảng xếp ghế”, nội dung xuyên tạc công tác nhân sự đại hội XIII của Đảng, bôi nhọ, nói xấu mối đoàn kết trong nội bộ Đảng ta và cá nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; kêu gọi xóa bỏ Đảng.

Câu chuyện xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được đảng ta coi là công tác then chốt, có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến sự phát triển và tương lai của quốc gia. Không phải riêng Việt Nam chúng ta mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều lựa chọn người đại diện, lãnh đạo Đảng, chèo lái chính Đảng mà họ tham gia. Việc lựa chọn càng thể hiện sự dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, dân tộc. Nếu những kẻ có ý đồ xấu xa, phản động mà lo cho đất nước thì đãng lẽ phải cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân tham gia trong việc lựa chọn nhân sự cán bộ chứ đừng đi ngược lại với đất nước, dân tộc.

Sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh qua hơn 30 năm đổi mới đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước Việt Nam có vị thế, chỗ đứng trên trường quốc tế. Những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu của các thế lực phản động, thù địch sẽ không làm xoay chuyển được tình thế và không làm cho niềm tin của nhân dân với Đảng giảm sút. Mỗi chúng ta cũng cần cảnh giác với những luận điệu đó, bình luận, chia sẻ, đưa những thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch./.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Mọi người dân Việt Nam phải luôn nêu cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của những phần tử phản động

    Trả lờiXóa