Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC, NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Ngày nay, ở nhiều nước phát triển đã và đang tích cực đa dạng hóa hoạt động của chính phủ, từ đó hình thành Chính phủ điện tử, hoạt động, quản lý đất nước qua hệ thống mạng. Muốn vậy, mọi văn bản quản lý (trừ một số trường hợp thật đặc biệt liên quan tới bí mật quốc gia chưa có khả năng bảo mật tốt bằng kỹ thuật) đều được công khai hoá lên cổng thông tin. Sự độc quyền thông tin sẽ được giảm tới mức tối thiểu. Đây là kênh quan trọng để đổi mới hình thức, đa dạng các nội dung đấu tranh hiệu quả, bảo vệ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhân quyền ở Việt Nam. Đổi mới, bổ sung nội dung đấu tranh trên cơ sở giữ vững quan điểm và nguyên tắc của Đảng và Nhà nước; mềm dẻo, linh hoạt, nhân văn trong phương pháp, công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tạo dư luận xã hội lành mạnh, đồng thuận. Trong đó, sử dụng các kênh truyền thông chính thống và các mạng xã hội để tiếp cận đến đông đảo quần chúng nhân dân vừa tuyên truyền, vừa bóc trần những xuyên tạc vô căn cứ của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề chính trị, xã hội để chống phá nước ta. Mọi người dân không chỉ nắm được những quyết định quản lý, mà còn giám sát được các cơ quan quản lý trong việc thực hiện những quy định đó. Hơn nữa, người dân có thể bày tỏ ý kiến qua mạng về sự đồng tình hay không đồng tình với những quyết định quản lý nhất định,  từ đó, cơ quan quản lý nắm được sự phản ứng xã hội đối với những quyết định quản lý của mình. Thông qua các phương tiện truyền thông để nhận diện, đấu trang với các thông tin sai lệch, phản động chống phá cách mạng nước ta. Đây là hình thức thực hiện dân chủ có hiệu quả trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Cùng với trình độ dân trí, trình độ văn hoá chính trị, văn hoá dân chủ - cũng có ảnh hưởng rất lớn tới dân chủ trong xã hội. Dân chủ, suy cho cùng là thái độ đối với con người, là thái độ đối với nhu cầu và lợi ích của con người; là sự tôn trọng tính đa dạng của những nhu cầu, lợi ích đó; là năng lực khơi gợi và phát huy những tiềm năng lành mạnh của con người vì sự phát triển của xã hội và cá nhân; là việc giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa sự, phát triển cá nhân với sự phát triển xã hội nhằm mục tiêu giải phóng con người. Nâng cao trình độ văn hoá chung, văn hoá chính trị, văn hoá dân chủ có tác động lớn tới việc hiện thực hoá yêu cầu đó. Để không còn “mảnh đất” cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện công bằng xã hội, không ngừng nâng cao trình độ dân trí, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội; nhanh chóng giải quyết triệt để các khiếu kiện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; chủ động định hướng dư luận, đưa thông tin đúng đến nhân dân, không để xảy ra những tình huống bị động gây mất ổn định ở cơ sở. Trong đó, chú trọng, phối hợp giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan gây bức xúc dư luận.

1 nhận xét:

  1. Cần chú trọng, phối hợp giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan gây bức xúc dư luận

    Trả lờiXóa