Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC NÓI XẤU CÁN BỘ QUÂN ĐỘI

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, mỗi bước đi, mỗi sự trưởng thành, lớn mạnh và cả những hạn chế của quân đội, nhất là việc chấp hành kỷ luật, pháp luật của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đều thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân. Tình cảm ấy cũng là điều dễ hiểu và là điều đáng mừng. Bởi lẽ có quan tâm đến sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội; có quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội thì nhân dân mới có nhu cầu thông tin, cảm thấy vui mừng trước những thành quả và cảm thấy buồn lòng trước những sự việc, vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật liên quan đến cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Thế nhưng, trước một số vụ việc liên quan đến chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ quân đội, thông tin trên mạng xã hội thời gian vừa qua khá phức tạp. Bên cạnh những thông tin tích cực, có trách nhiệm xuất hiện không ít những thông tin tiêu cực, nhằm dụng ý xấu. Đặc biệt, nắm bắt được nhu cầu thông tin của người dân về công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ quân đội, các thế lực thù địch, phản động và nhưng phần tử cơ hội chính trị sử dụng không gian mạng lan truyền nhiều thông tin sai trái, bóp méo, nói xấu đội ngũ cán bộ quân đội, xuyên tạc bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cần phải khẳng định rằng, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội. Đại đa số cán bộ quân đội ta là tốt, luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần to lớn vào sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, do tác động bởi nhiều yếu tố, một số cán bộ đã suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, điển hình là vụ việc vi phạm của một số cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gây xôn xao dư luận thời gian gần đây... Lợi dụng những vụ việc ấy, với chiêu trò “vơ đũa cả nắm” các thế lực thù địch, phản động suy diễn rằng chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội ta hiện nay đang “có vấn đề”, “yếu kém”, cán bộ quân đội không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân mà chỉ lo vun vén “lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”… Các thế lực thù địch, phản động cho rằng tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ quân đội thời gian qua là do sai lầm, thiếu dân chủ, không khách quan, minh bạch… trong công tác cán bộ. Mục đích sâu xa của những luận điệu ấy không gì khác là xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, làm suy giảm uy tín quân đội; kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa quân đội với nhân dân.

Trước tình hình trên, chúng ta cần nhận thức rõ rằng, việc một số tập thể, cá nhân cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật chỉ là cá biệt, “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng ta không thể chỉ “thấy cây mà không thấy rừng”, không thể lấy hiện tượng để quy thành bản chất, không thể lấy cái cá thể để suy diễn, quy chụp thành cái tổng thể. Chúng ta càng không thể chủ quan, phiến diện dựa vào thiếu sót, khuyết điểm của một vài tập thể, cá nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội và công tác cán bộ trong quân đội.

Những thông tin bóp méo, xuyên tạc, sai trái như đã nêu chắc chắn không thể đánh lừa được dư luận, bởi lẽ đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta luôn cảnh giác, bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt trong việc chọn lọc và tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, bằng cách cắt xén tư liệu, dựng chuyện, bóp méo thông tin, quy chụp, suy diễn một chiều, “nhào nặn” thật - giả lẫn lộn một cách tinh vi… nên ở một góc độ nào đó, trong một phạm vi nào đó, những thông tin sai trái, bịa đặt kia đã gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân, đặc biệt là trong một bộ phận “cư dân mạng” nhận thức hạn chế, bản lĩnh thiếu vững vàng về lòng trung thành, tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân của đội ngũ cán bộ quân đội.

Để đấu tranh với những thông tin sai trái, xấu, độc ấy chúng ta cần phải làm nhiều việc, nhưng có lẽ trước hết phải tạo được sự đồng thuận, nhất quán từ nhận thức đến hành động ngay trong nội bộ. Những thông tin sai trái, xấu, độc trên không gian mạng chỉ có thể bị đẩy lùi bằng sức mạnh tổng hợp của những thông tin tích cực, đúng đắn. Các cơ quan chức năng cần công minh, tỉnh táo để xử lý các thông tin nói chung, thông tin liên quan đến quân đội nói riêng một cách kịp thời, chặt chẽ, thấu đáo. Đặc biệt những thông tin chính thống về các vụ việc liên quan đến quân đội cần được cung cấp đến người dân nhanh chóng, sớm nhất có thể. Khi thông tin chính thống được dân chủ, công khai, minh bạch, thông thoáng nhân dân sẽ tin tưởng hơn và các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị muốn lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu quân đội cũng khó mà thực hiện.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tinh vi, biến ảo hơn. Chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Vì vậy, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đặc biệt là việc kịp thời cung cấp thông tin đến người dân. Nếu như chúng ta không tích cực, chủ động cung cấp thông tin thì vô hình trung sẽ tạo nên khoảng trống cho sự tồn tại của các luận điệu bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt. Cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác là sự phản bác có hiệu quả nhất đối với những luận điệu xuyên tạc, chống phá và cũng là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện yêu cầu cần thoát khỏi thế “chống đỡ” để chuyển mạnh sang thế “tấn công” trước sự phá hoại của các thế lực thù địch. Như vậy, có thể nói mấu chốt của vấn đề là ở chỗ chúng ta phải tôn trọng dư luận và làm chủ trận địa thông tin.

Cùng với đó, một thông điệp cần được gửi đến mọi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ quân đội là phải luôn cảnh giác, kịp thời phát hiện để không tiếp tay cho kẻ xấu cũng như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lan truyền thông tin xuyên tạc trên mạng, đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh phản bác, tẩy chay, loại bỏ những thông tin bóp méo, xuyên tạc, sai trái. Đối với những thông tin sai trái, xấu, độc, lẽ đương nhiên các cơ quan chức năng phải có các biện pháp đấu tranh xử lý nghiêm minh. Đi kèm với đó mỗi chúng ta phải đề cao trách nhiệm kịp thời lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, bôi nhọ danh dự, uy tín của quân đội và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy quân đội, gây hoang mang dư luận, gây nghi kỵ lẫn nhau, chia rẽ đoàn kết nội bộ quân đội, chia rẽ đoàn kết quân - dân, ảnh hưởng không tốt đến sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa