Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

THẾ NÀO LÀ “DÂN CHỦ” THEO CÁC CON RẬN???

Trong chuyến công du sang Mỹ,thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền. Ngay sau đó, các đối tượng phản động đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, bóp méo phát biểu của Thủ tướng.

Những luận điệu cũ rích của chúng đó là xuyên tạc Điều 4 Hiến pháp, chúng cho rằng “Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” thì quyền lực sẽ nằm toàn bộ trong tay Đảng. Thế nhưng, chúng lại không để cập tới việc Đảng là đại diện của nhân dân lao động, giai cấp công nhân và toàn dân tộc.

Chúng cho rằng nhân dân Việt Nam không có quyền bầu cử, không có quyền tự do bày tỏ quan điểm và giám sát xã hội. Chúng lấy ví dụ là ba đối tượng Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, ba đối tượng này thuộc Hội Nhà báo độc lập, một hội nhóm được tạo ra chuyên phục vụ xuyên tạc, định hưởng sai dư luận.

Chúng cho rằng ba đối tượng trên bị bắt là do Đảng ta độc tài, không cho người dân lên tiếng. Chúng đang cố tình áp đặt ý chí của nhân dân Việt Nam là ý chí thể hiện qua 3 con người trên. Những hành động chống phá cực đoan của 3 đối tượng trên là bằng chứng rõ nhất cho khái niệm “dân chủ” của các đối tượng.

Nhà nước ta khuyến khích người dân lên tiếng chống tiêu cực, tham nhũng. Những vấn đề nhức nhối ngoài xã hội được xử lý một phần là nhờ ý kiến của nhân dân. Gần đây nhất đó là việc đề xuất không để môn Lịch sử là một môn học bắt buộc, sau những phản hồi của dư luận, đề xuất trên đã được nghiên cứu lại.

Chẳng có người dân nào muốn kéo đất nước “đi lùi”, chỉ có những đối tượng lúc nào cũng mang danh vì dân chủ nhưng lại có mưu đồ chống phá đất nước mà thôi.

1 nhận xét:

  1. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa