Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ PHÁT TÁN THÔNG TIN XẤU ĐỘC

Mạng xã hội xuất hiện và trở thành nguồn khai thác hữu ích lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới. Trên không gian mạng (thông qua các website, các diễn đàn trên Internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Youtube, Facebook,…), các thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, điều cốt yếu là có kết nối Internet. Chính vì sự lan truyền nhanh chóng này nên các thế lực thù địch luôn tìm cách tranh thủ chớp lấy thời cơ để xuyên tạc, bịa đặt thông tin. Trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình đất nước ta đã tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của nhân dân. Các thế lực thù địch lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, lan truyền các thông tin xấu độc, hướng dư luận xã hội tập trung vào những quan điểm không chính xác, lệch lạc, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thiếu hiểu biết, làm lung lạc lòng tin của họ về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sự quản lý đất nước của chính quyền. Những thông tin xuyên tạc, sai lệch được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm lan truyền rộng rãi những thông tin xấu độc trong nhân dân, các thông tin thường lấp lửng gây hoang mang, khiến cho tư tưởng của công chúng bị nhiễu loạn, dao động. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa, biến chất truyền tải vô số thông tin lệch lạc, bịa đặt nhằm vào những người trẻ tuổi, kích động, lôi kéo một số người tham gia vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các yếu tố “ảo” trên không gian mạng được nhào nặn bằng đủ các thủ đoạn tinh vi, phức tạp nên có thể đánh lừa được một bộ phận công chúng mơ hồ về nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị, nhất là giới trẻ. Những thông tin như vậy có thể gây định hướng xấu cho dư luận xã hội, hoặc ảnh hưởng đến quyền cá nhân của con người. Thông tin cần có sự đa chiều nhưng quan trọng nhất cần phải đúng và được phản ánh trung thực, trong khi thông tin trên mạng xã hội có quá nhiều, quá tràn lan, khiến cho người tiếp nhận cũng khó xác định được tính xác thực. Ngoài ra, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch có thể ngồi tại một nơi nhưng lại truyền tải được thông tin rộng rãi trên toàn thế giới, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi xử lý. Điều này gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chính vì vậy, cần có những phương thức hiệu quả nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

1 nhận xét:

  1. Tất cả những kẻ tung tin thất thiệt trên MXH phải bị xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa