Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG CỦA VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC

Bóp méo, xuyên tạc, làm sai lệch bản chất các vấn đề, các sự kiện nhằm mục tiêu chống phá Việt Nam là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thường tiến hành. Đặc biệt, gần đây các thế lực thù địch tập trung khoét vào một số chủ trương, chính sách, phản ứng của Việt Nam trước các sự kiện quốc tế nhằm xuyên tạc đường lối đối ngoại nói chung, đường lối đối ngoại quốc phòng của Việt Nam nói riêng, chia rẽ Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới.

Một số hoạt động đối ngoại, trong đó có sự kiện khai mạc triển lãm “Dấu ấn vượt thời gian” được Việt Nam và Liên bang Nga phối hợp tổ chức mới đây cũng không là ngoại lệ. Nhân sự kiện này, trên không gian mạng xuất hiện luận điệu cho rằng, Việt Nam gián tiếp đứng bên này để chống bên kia, “cổ suý chiến tranh”… Đây là luận điệu hết sức sai trái, bịa đặt và cực kỳ nguy hiểm.

Quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam về công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng là hết sức rõ ràng. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong đối ngoại quốc phòng, Việt Nam giữ vững nguyên tắc: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Có thể khẳng định đó là hệ thống các quan điểm chiến lược của Việt Nam về đối ngoại nói chung và chính sách đối ngoại quốc phòng nói riêng nhằm tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, góp phần huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong giải quyết vấn đề giữa Nga và Ukraine, quan điểm nhất quán của Việt Nam là không đứng về bên nào, không cổ vũ chiến tranh… Việt Nam bảo vệ lẽ phải, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Các hoạt động hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước, bao gồm giao lưu, luyện tập chung, hội thao, hội thi, triển lãm… là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Một số hoạt động đối ngoại gần đây, trong đó có triển lãm “Dấu ấn vượt thời gian” là hoạt động bình thường, nằm trong chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022) và 77 năm Ngày Chiến thắng của nhân dân Liên Xô (trong đó có cả nhân dân Liên bang Nga và nhân dân Ukraine) trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2022). Triển lãm là dịp để tiếp tục khẳng định giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại về chiến thắng của Việt Nam và Liên bang Nga trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay với Việt Nam trong hơn 70 năm qua, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua tiếp tục xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”. Trước các vấn đề quốc tế, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm và đứng vững trên nguyên tắc đó. Mọi luận điệu bóp méo, xuyên tạc đường lối đối ngoại nói chung và chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam nói riêng không nhằm động cơ nào khác là chia rẽ Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối và lên án mọi luận điệu, chiêu trò sai trái và đen tối đó./.

1 nhận xét: