Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

VIỆT NAM – CUBA ĐOÀN KẾT NHẤT ĐỊNH THẮNG

Như chúng ta đã biết, năm 1960, trong lúc Việt Nam hết sức khó khăn, CuBa sẵn lòng trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Sau 60 năm, lúc này Cuba đang ở giai đoạn khó khăn do bao vây cấm vận, cả Việt Nam và Cuba đang rất vất vả ứng phó với đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến với người bạn, người anh em, đồng chí của mình để đối thoại chính trị ở cấp độ cao nhất, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn. 

Tiến sĩ Ruvislei González Saez, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam đánh giá đây là chuyến thăm lịch sử sau Đại hộ VIII Đảng Cộng sản Cuba. Kết quả quan trọng của chuyến thăm, trước hết chính là tiếp tục vun đắp niềm tin, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro được chính các nhà lãnh đạo cao nhất của Cuba, đại diện các hội, đoàn thể Cuba nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Điều đó mang lại một cảm nhận rất rõ về tình đồng chí, anh em gắn bó được duy trì suốt 60 năm qua.

Trong chuyến thăm Cu Ba, Chủ tịch nước Diaz Canel nêu rõ: Nếu với Fidel, Cuba từng bày tỏ sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình vì Việt Nam, thì ngày nay chúng tôi sẵn sàng cung cấp và chuyển giao công nghệ vaccine chống COVID-19 của chính mình cho nhân dân Việt Nam. Trước những thách thức toàn cầu, Cuba và Việt Nam đoàn kết nhất định sẽ chiến thắng. Còn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì nhấn mạnh: "Trong hơn 6 thập kỷ qua, dẫu hai nước cách xa muôn dặm trùng khơi, nhưng trái tim của tình đồng chí luôn luôn ấm tình, chung nhịp đập, hướng tới chiến thắng. Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Fidel Castro và Hồ Chí Minh sống mãi. Việt Nam Cuba đoàn kết nhất định thắng".

mối quan hệ

1 nhận xét: