Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Không thể phủ nhận vai trò tích cực của mạng xã hội, song cũng phải nhận thấy, các thế lực thù địch và bọn phản động đã và đang biến nó thành công cụ đắc lực cho các hoạt động phá hoại tư tưởng, “diễn biến hòa bình” và các hoạt động phạm tội khác.

Thời gian gần đây, lợi dụng mạng xã hội các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động chống phá trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là những sự kiện chính trị, xã hội lớn của nướcta để xuyên tạc, bịa đặt, kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biểu tình chống đối chính quyền, tập dượt bạo loạn, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của không gian mạng; nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Ban chỉ đạo 35 huyện đã chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thông qua mạng xã hội. Tổ chức đông đảo các lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt,thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh, phản bác các thông tin sai lệch về tình hình dịch Covid-19 gia tăng đột biến, căng thẳng, khó lường ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chiến lược tiêm vắc-xin Covid-19, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phản bác các luận điệu xuyên tạc về Đại hội Đảng các cấp, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV... Ban chỉ đạo 35 huyện đã thành lập trang fanpage “Thông tin Thăng Bình” - đây là nơi chia sẻ, cập nhật những thông tin mới nhất của huyện Thăng Bình, những thông tin chính thống nhằm định hướng thông tin trên không gian mạng; thành lập nhóm Mocha-35TB phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 huyện, một số địa phương, đơn vị cũng đã thành lập các fanpage, group như Công an Thăng Bình, Tuổi trẻ với tinh thần thép, Lực lượng DQTV Thăng Bình, một số trang, nhóm của một số xã, thị trấn… qua đó, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Việc tham gia hay không tham gia mạng xã hội là quyền tự do của mỗi cá nhân. Song với vai trò và nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện cần nhận thức đầy đủ về những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, nhất là xác lập thái độ, hành vi ứng xử đúng đắn của bản thân trong giao tiếp, tiếp nhận, xử lý thông tin trên mạng xã hội. Thời gian qua, bên cạnh đa số cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm, mạnh dạn đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh từ các trang chính thống thể hiện quan điểm, lập trường, chính kiến của bản thân về một vấn đề nào đó hoặc phản ánh trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thì vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, chủ quan, mất cảnh giác, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và tính cấp bách của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu sai trái và đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa