Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Nhận diện những thông tin thất thiệt trên internet hiện nay

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, quyền dân chủ, tự do thông tin của người dân trên internet thông qua các mạng xã hội và công cụ thông tin, như: facebook, twitte, youTube, google, gmail… phát triển rất nhanh, liên kết, lan tỏa sâu rộng, với hàng tỷ người sử dụng. Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển, ứng dụng internet hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, với gần 52% dân số sử dụng và hơn 100 triệu thuê bao điện thoại di động; mạng xã hội được người Việt sử dụng nhiều nhất là Facebook (khoảng trên 30 triệu người).
Có thể khẳng định rằng, ở Việt Nam, quyền tự do thông tin của người dân thông qua mạng internet ngày càng được đảm bảo tốt hơn, góp phần tích cực nâng cao dân trí, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, triệt để lợi dụng internet, các thế lực thù địch ở nước ngoài câu kết với phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa biến chất trong nước gia tăng các thông tin thất thiệt để tuyên truyền chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nói xấu Đảng, chế độ, chia rẽ sự đồng thuận xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 400 tổ chức phản động lưu vong; 380 báo, tạp chí và 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, hơn 80 nhà xuất bản và hàng nghìn trang web thường đăng tải tin, bài, xuất bản những ấn phẩm có nội dung chống Nhà nước Việt Nam. Ở trong nước, cũng có hàng trăm trang web, blog, facebook,… do một số kẻ cơ hội, phần tử bất mãn, thoái hóa, biến chất đội lốt “dân chủ” lập nên, lợi dụng “phản biện xã hội” để tung tin thất thiệt, chống phá sự phát triển của đất nước. Mục đích của chúng là đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội và nội bộ, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tiến tới thực hiện “cách mạng màu”, thiết lập chế độ dân chủ tư sản “đa nguyên, đa đảng” ở nước ta. Nội dung của những thông tin này chủ yếu là: xuyên tạc lịch sử, truyền thống dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Việc đưa loại thông tin này trên internet thường xuyên, tập trung nhất là vào thời điểm đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, hoặc khi tình hình quốc tế, khu vực, trong nước có những diễn biến phức tạp (tình hình Biển Đông, hiện tượng cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung,…).  Đối tượng chủ yếu chúng hướng tới là tầng lớp thanh niên, nhất là các du học sinh, người có trình độ học vấn cao, con em lãnh đạo cấp cao, những cán bộ, đảng viên trẻ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, bị xử lý kỷ luật, những phần tử cơ hội, xét lại, bất mãn. Về lực lượng, chúng liên kết chặt chẽ các tổ chức trong và ngoài nước để thiết lập những “không gian ảo”, tạo ra những trang web đặt máy chủ ở nước ngoài (gần đây đã bắt đầu xuất hiện một số trang sử dụng tên miền Việt Nam - tên miền .vn); liên thông, kết nối với những nhóm cơ hội chính trị, như: “thư ngỏ”, “dân oan”, các “Hội”, “Đoàn”,… những kẻ tự xưng là nhà đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi “tự do thông tin”, “chống tham nhũng, cường quyền”,… để chuyển tải những thông tin thất thiệt phục vụ cho ý đồ của chúng. Điển hình như các trang: “Quan làm báo”, “Dân làm báo”, “Ba Sàm”, “Diễn đàn xã hội dân sự”... Ngoài ra, chúng còn thuê tin tặc, sử dụng các biện pháp xâm nhập hệ thống máy tính, luồn sâu vào cơ quan trọng yếu quốc gia nhằm khai thác tư liệu để chống phá đất nước, chế độ ta.

Cảnh giác, đấu tranh với loại thông tin thất thiệt, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên internet luôn là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét