Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Không thể phủ nhận vai trò "rường cột nước nhà" của tuổi trẻ

Cứ thành thông lệ, nhân các ngày lễ, kỉ niệm của đất nước, ở trong và ngoài nước, lại xuất hiện những bình luận, góp ý, đánh giá, mà thực chất của những quan điểm này là phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào những ngày tháng tháng 3 năm 2017, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trên "diễn đàn" lại cố tình tung ra nhiều bài viết phủ nhận vai trò, vị trí của tuổi trẻ Việt Nam. Trên cơ sở nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, các bài viết này hồ đồ đưa ra những kết luận hết sức phản động, bịa đặt, cho rằng thanh niên Việt Nam bây giờ yếu kém, có nhiều hạn chế, không xứng đáng là tương lai đất nước.
Đó là những luận điệu cũ rích, rất dễ nhận diện, bóc trần, mà lực lượng thù địch sử dụng như một chiêu bài quen thuộc trên "diễn đàn" truyền thông của chúng. Thực chất đây là âm mưu và hành động của những kẻ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam.Bởi lịch sử và hiện tại luôn khẳng định thanh niên Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, đất nước và dân tộc. Về vai trò của thanh niên, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn  là ở thanh niên”.
Trong đấu tranh giành chính quyền, cũng như trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tuổi trẻ Việt Nam luôn tích cực, vững vàng, phát huy vai trò xung kích cùng  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên chiến công vĩ đại: Giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phần lớn tuổi trẻ luôn thể hiện rõ vai trò đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Các mùa hè tình nguyện đã làm xanh nhiều góc phố bộn bề và bản làng xa xôi. Hàng chục nghìn trí thức trẻ tình nguyện lên đường về nông thôn, miền núi, góp phần vào sự phát triển của các miền quê nghèo khó, dựng xây biên giới, hải đảo xa xôi ngày càng giàu mạnh...  Tuy nhiên bên cạnh những thành tích, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, thanh niên Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế như chỉ thích hưởng thụ, ngại lao động; thần tượng hóa cá nhân, ích kỷ, buông thả, thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, sống thụ động, thờ ơ, ngại tham gia các hoạt động chính trị, xã hội…  
Hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình đó đã, đang đưa lại cho đất nước ta nói chung và cho thanh niên nói riêng những thời cơ xen lẫn những thách thức lớn. Với vị trí, vai trò là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà, thanh niên Việt Nam chiếm gần 30% dân số, là lực lượng sung mãn về thể lực, giàu khát vọng, hoài bão, có nhu cầu, có khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới, năng động sáng tạo, chủ động học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của nhân loại, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, thanh niên Việt Nam cần: Tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, phải trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh với vai trò là chủ thể tích cực, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét