Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển có còn tinh thần cách mạng không?

Có quan điểm cho rằng trong các nước tư bản phát triển, GCCN đã được “trung lưu hóa” và có cổ phân trong trong xí nghiệp; đời sống của một bộ phận không nhỏ trong GCCN đã được cải thiện và có thu nhập cao cho nên họ không còn có tinh thần cách mạng như trước đây.

Quan điểm trên là hoàn toàn phản động phản khoa học. Mặc dù ở các nước tư bản phát triển có một bộ phận không nhỏ trong GCCN có thu nhập cao đời sống của họ được cải thiện có khá giả hơn, nhưng thực ra, điều đó không có nghĩa là GCCN ở các nước ấy không còn bị bóc lột cũng như không có nghĩa là mâu thuẫn giữa GCTS và GCCN đã được điều hòa.. Về cơ bản, GCCN vẫn là người không có TLSX bởi vì phần lớn, nếu không nói là toàn bộ TLSX TBCN vẫn còn nằm trong tay GCTS, họ vẫn phải bán sức lao động (cả trí óc lẫn chân tay) cho nhà tư bản để kiếm sống. Do ứng dụng được những thành tựu KH-KT Công nghệ cùng với sự gia tăng cường độ lao động, GCCN ngày càng tạo nên nhiều “M” hơn so với trước đây và vì vậy càng bị GCTS bóc lột nhiều hơn trước. Giai cấp tư sản chỉ bớt môt phần rất nhỏ trong lợi nhuận thu được của mình để cải thiện đời sống công nhân. Sự bất công, bất bình đẳng và khoảng cách thu nhập ngày càng cách xa giữa GCCN và GCTS cho thấy mâu thuẫn giữa GCTS và GCCN không hề bị xóa đi mà ngày càng sâu sắc, tính cách mạng triệt để của GCCN cũng ngày càng được khẳng định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét