Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

CNTB ra đời đánh dấu một bước tiến vĩ đại và phát triển của LLSX. Sự ra đời của nền đại công nghiệp, một mặt tạo ra cơ sở vật chất, nhờ đó có thể xóa bỏ được chế độ bóc lột, xây dựng một xã hội công bằng, mặt khác sản sinh ra GCCN, lực lượng xã hội đại diện cho LLSX mới. Giai cấp công nhân xét về nguồn gốc ra đời là con đẻ của nền đại công nghiệp, sinh ra và phát triển theo đà phát triển của kỹ thuật và công nghiệp, họ chỉ trở thành một giai cấp ổn định khi sản xuất đại công nghiệp đã thay thế về cơ bản nền sản xuất thủ công.
Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của GCCN, lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao, trong khi đó quan hệ sản xuất TBCN lại dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Chính điều đó đã tạo ra mâu thuẫn cơ bản trong lòng XHTB và được biểu hiện ra ngoài bằng mâu thuẫn gay gắt giữa GCCN - đại diện cho lực lượng sản xuất mới - với GCTS - đại diện cho quan hệ sản xuất lỗi thời. Theo quy luật khách quan, QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Một khi QHSX không phù hợp với LLSX sẽ xảy ra xung đột gay gắt trong xã hội, lúc đó giai cấp tiên tiến trong xã hội - đại diện cho LLSX mới - sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị, thiết lập QHSX mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của LLSX, tạo nên phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn phương thức sản xuất cũ bị thay thế. Khi ấy HTKT-XH cũ sẽ thay đổi bằng HTKT-XH mới cao, tiến bộ hơn: đó là quy luật phát triển cơ bản của xã hội loài người đã được lịch sử chứng minh, không một học thuyết nào bác bỏ được
Như vậy, với mâu thuẫn trong xã hội tư bản, sớm hay muộn người đại diện cho LLSX mới sẽ lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh lật đổ GCTS - đại diện cho QHSX lỗi thời - thiết lập QHSX mới, mở đường cho LLSX tiếp tục phát triển. Giai cấp công nhân là LLSX tiên tiến, cơ bản nhất của phương thức sản xuất TBCN, vì vậy nó sẽ là người quyết định phá vỡ QHSX TBCN, hình thành phương thức sản xuất mới: phương thức sản xuất CSCN, nền tảng cho xã hội CSCN ra đời. Mặt khác, trong xã hội tư bản, GCCN luôn luôn phát triển ngày càng đông về số lượng và tăng về chất lượng cùng với sự phát triển không ngừng của công nghiệp và quá trình CNH-HĐH nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển của GCCN cũng đồng thời dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa GCCN và GCTS tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội nhằm xóa bỏ CNTB, hình thành xã hội mới, xã hội XHCN và CSCN.

Hiện nay, GCTS đã và đang tìm mọi cách để điều chỉnh các quan hệ TBCN nhằm cứu vãn chế độ thống trị của giai cấp mình và trên thực tế GCTS đã đạt được một số thành tựu và kết quả nào đấy nhưng vẫn không khắc phục được mâu thuẫn cơ bản của XHTB, vẫn phải thường xuyên đối đầu với các cuộc khủng hoảng nặng nề với nhiều cơn suy thoái và nạn thất nghiệp thường xuyên không tránh khỏi của hàng chục triệu người. Phong trào đấu tranh của GCCN tuy đang đứng trước những thử thách hết sức nặng nề nhưng bức tranh toàn cảnh của sự phát triển LLSX thế giới vẫn đang chuẩn bị những tiền đề khách quan cho GCCN thực hiện SMLS của mình, dù có trãi qua những bước thăng trầm, quanh co nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật khách quan của lịch sử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét