Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN SAI LỆCH

Paul Joseph Gobbels, Bộ trưởng Bộ Thông tin quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã, từng nêu một lý thuyết: Một điều lừa dối bịa đặt khó tin nhất, nếu được nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần sẽ được mọi người tin là thật. Trùm phát xít Hitler cũng từng phổ biến đòn hiểm độc mang tên “nói dối vụ lớn” vì “Đối với tâm hồn giản dị đơn sơ của quần chúng, nói dối vụ lớn rất có hiệu lực vì quần chúng thường chỉ dám nói dối những việc nhỏ bé. Nói dối càng lớn bao nhiêu càng khiến quần chúng dễ dàng tin bấy nhiêu”.
Những chiêu thức ấy đang được các thế lực thù địch sử dụng triệt để ngày hôm nay bằng các thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt những thông tin xấu về nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Chúng không từ một thủ đoạn gì, từ lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình đến cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Chúng xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gây bất lợi, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia. Ngay cả những điều thiêng liêng nhất như lịch sử dân tộc, cội nguồn con Rồng cháu Tiên, lãnh tụ, từ các thế hệ lãnh đạo tiền bối đi trước cho đến các đồng chí lãnh đạo hiện nay cũng đều bị chúng xuyên tạc cũng là điều dễ hiểu. Điều này đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gần đây nhìn nhận, chỉ rõ thủ đoạn: “Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. 
Khi mà dư luận xã hội đã quá quen thuộc và không còn để ý nhiều tới các loại thông tin “hậu trường chính trị”, lá cải bịa đặt, gần đây, chúng tìm cách câu kéo, đánh lừa xã hội bằng chiêu bài đê hèn hơn, mạo danh cán bộ có uy tín, nhất là một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu và người nổi tiếng đứng đơn thư tố cáo bịa đặt, thỉnh nguyện theo kiểu “cáo mượn oai hùm”.
Thủ đoạn đê hèn này không chỉ tạo ra thông tin giả gây bất an trong xã hội mà còn ảnh hưởng, xúc phạm tới chính uy tín, danh dự của những cán bộ bị mạo danh. Các tướng lĩnh và cán bộ lão thành cách mạng với bề dày kinh nghiệm được tôi luyện qua chiến đấu, công tác, luôn là “cây cao bóng cả”, là niềm tin, là chỗ dựa cho thế hệ trẻ và toàn xã hội. Những đơn thư mạo danh đó có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến, nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào những cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lãnh đạo lão thành, nghỉ hưu; vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn trong nội bộ, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới...
Vì vậy, mỗi chúng ta hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo sáng suốt trước những thông tin bịa đặt, nói dối xảo trá của những kẻ phản động chống phá. Luôn giữ vững lập trường quan điểm, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào những chiêu trò nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Luôn tạo cho mình một kháng thể miễn dịch với những luận điệu phản động chống phá để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét