Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Tại sao Liên Xô sụp đổ nhưng nội dung thời đại hiện nay vẫn không thay đổi?

Trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay, có quan điểm cho rằng, nếu nói thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thì nay chủ nghĩa xã hội sụp đổ rồi, thời đại này đương nhiên là của chủ nghĩ tư bản; rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã tàn lụi thì dù có trăm năm sau cũng không thể gượng dậy được nữa. Đây là quan điểm sai trái, bởi vì:
+ Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới là một quá trình lịch sử lâu dài.
+ Để chiến thắng chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản phải mất nhiều thế kỉ.
VD: Như nền cộng hòa tư sản Pháp được sinh ra từ cách mạng 1789, sau 82 năm qua những bước thăng trầm mới được khôi phục từ Công xã Pari. ở Mỹ, chế độ nô lệ bị thủ tiêu vào giữa thế kỷ XIX; phụ nữ chỉ được quyền bầu cử vào năm 1920. Cách mạng Anh (1640-1688), các cuộc cách mạng tư sản Pháp vào các năm 1830, 1848, 1871…
+  Sự đổ vỡ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu phản tính quanh co phức tạp của sự phát triển của lịch sử nói chung và của xã hội chủ nghĩa nói riêng.
+ Một số nước xã hội chủ nghĩa lâm vào trì trệ, khủng hoảng do những yếu kém, khuyết điểm kéo dài. Nhưng, đó không phải là bản chất của chủ nghĩa xã hội. 
+ Chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại ở nhiều nước và đang không ngừng đổi mới, phát triển làm cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa trở thành hiện thực, và ngày càng thể hiện tính ưu việt như bản chất tốt đẹp của nó. Điều này đã chứng minh cho triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thời đại hiện nay, chứng minh khả năng có thể khắc phục khuyết điểm, vượt qua những thách thức để có những bước phát triển mới.
+ Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thì đây cũng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét