Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Đừng xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, thế nhưng ở đâu đó vẫn có những kẻ đang lợi dụng vấn đề này để thực hiện những hành động xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng và Nhà nước. Chúng xuyên tạc rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng thực chất là những cuộc “đấu đá” nội bộ, “nhóm lợi ích mới cướp (lại) nhóm lợi ích cũ” và chỉ nhằm “trả thù, triệt hạ tay chân” của người này hay người khác.
Thứ nhất, những kẻ này đang có ý "mập mờ đánh lận con đen", thay đổi khái niệm, xuyên tạc rằng "tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độ độc đảng". Từ đó chúng sử dụng những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt rằng khi nào Việt Nam còn chế độ chuyên chế độc đảng, còn công hữu về tư liệu sản xuất thì không thể chống tham nhũng được.
Hai là, chúng xuyên tạc rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng với bản chất là cuộc "đấu đá nội bộ, phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam". Chúng luôn sử dụng những luận điệu xuyên tạc rằng, Việt Nam không hề chống tham nhũng, không hề chống tham nhũng, đó chỉ là khẩu hiệu để mị dân mà thôi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì với những kẻ xấu đang xuyên tạc và nói xấu. Đảng và Nhà nước ta được thực hiện nghiêm túc cuộc đấu tranh chống tham nhũng và bằng chứng rõ ràng nhất là vụ việc Trịnh Xuân Thanh đã kỷ luật Đảng, truy tố trước pháp luật.
Chưa dừng lại ở đó, chúng còn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để nói xấu, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Chúng xuyên tạc, nói xấu những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...) nhằm bôi nhọ, hạ uy tín, giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền.
Với bản chất xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận những thành quả mà đất nước đã đạt được thời gian qua, chúng xuyên tạc những sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng như đấu tranh chống tham nhũng sẽ "không có vùng cấm" thành Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang củng cố quyền lực, chiếc ghế đang ngồi và đang loại trừ vây cánh.
Mục đích của chúng nhằm phá hoại niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhằm chuyển chế độ ta sang chế độ “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên đa đảng” ngoại nhập.
Mặc dù các thế lực thù địch, các “dân chủ”, hoặc những kẻ mạo danh “người yêu nước” có dùng âm mưu thủ đoạn thâm độc đến đâu, chúng cũng không thể che đậy được dã tâm của mình. Do đó, mọi người cần phải cảnh giác, nhận thức đầy đủ về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta để tránh bị những kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng vào hoạt động xấu xa. Bên cạnh đó, mong rằng các cơ quan chức năng cần có những chủ trương, biện pháp đấu tranh phù hợp phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực phản động, thù địch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét