Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Đừng bị mắc lừa bởi những chiêu bài quá cũ

Chiêu bài dân chủ nhân quyền không còn là mới, đó là chiêu bài mà các thế lực thù địch cũng như một số tổ chức lợi dụng, tự cho mình cái quyền phán xét các quốc gia khác. Đặc biệt gần đây một số tổ chức báo chí lên tiếng cho rằng Việt Nam “vi phạm quyền  tự do ngôn luận của công dân” mà họ quên mất một điều rằng: Bất kỳ một quốc gia nào đều có quyền độc lập tự chủ, quyền tự quyết các vấn đề thuộc quốc gia đó.
Ở mỗi nước, mọi công dân đều phải chấp hành nghiêm Hiến pháp và Pháp luật của nước đó. Pháp luật của nước Việt Nam không cấm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải trong khuôn khổ của pháp luật quy định. Hiện nay, một số phần tử thoái hóa biến chất do bất mãn hoặc cơ hội chính trị, một số đang sống lưu vong ở nước ngoài có hoạt động chống phá, đi ngược lại với lịch sử truyền thống dân tộc; và có những cá nhân, tổ chức chính phủ, phi chính phủ ở một số nước phương Tây do ác cảm, thiếu hiểu biết về những người Cộng sản về chế độ XHCN hoặc vì động cơ chính trị vụ lợi, do thiếu thông tin, hoặc tiếp cận nguồn thông tin sai lệch, không nắm được thực chất tình hình Việt  Nam mà thường xuyên phê phán vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đó là sự  xuyên tạc, vu cáo hết sức phi lý.
Chúng tôi - những công dân Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng tự do dân chủ để có hành vi vi phạm pháp luật, và một lần nữa khẳng định rằng ở Việt Nam không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do có chính kiến về vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền với mục đích xây dựng đất nước theo đúng nghĩa một người yêu nước; chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị xử lý theo Pháp luật Việt Nam.
Đất nước chúng tôi nếu không có tự do, bình đẳng thì làm sao bạn bè thế giới luôn thừa nhận Việt Nam là một đất nước có môi trường hòa bình, ổn định; đang hội nhập và phát triển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét