Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

ĐẤU TRANH NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC PHẢN ĐỘNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Hiện nay mạng xã hội được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên thế giới. Việt Nam là một trong số những nước có tốc độ tăng trưởng người dùng mạng xã hội  tương đối cao, bởi nó đem lại rất nhiều tiện ích nhất là sự kết nối, chia sẻ thông tin và những ứng dụng giá trị thú vị.
 Nếu sử dụng đúng mục đích, phù hợp thì sẽ là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền giáo dục chủ trương đường lối, chính sách của Đảng đến mọi tầng lớp, nhân dân. Tuy nhiên, lợi dụng đặc tính truyền tải nhanh, rộng, nhiều đối tượng bất đồng và các phần tử phản động chống đối đã lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng, vu khống, nói xấu cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó ý thức cảnh giác, đấu tranh phê phán các thông tin, quan điểm sai trái của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay còn hạn chế, không có chính kiến đúng đắn trước các thông tin, quan điểm sai trái, nhiều người vẫn cho rằng việc đấu tranh phản bác thông tin xấu là công việc của các cơ quan chuyên môn. Để khắc phục những hạn chế nêu trên nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các thông tin xấu của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, cần quán triệt và thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:
Một là: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để có nhận thức đúng, trách nhiệm cao cho mọi tầng lớp. Các cấp ủy đảng chủ động cung cấp thông tin giải tỏa dư luận đối với những luồng thông tin trái chiều bịa đặt trên mạng kịp thời, phong phú đáp ứng một cách tích cực nhất về nhu cầu nhận thức thị hiếu của mọi cán bộ, đảng viên cũng như mọi quần chúng nhân dân, nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những thông tin sai trái xuyên tạc luận điệu.
Hai là: phát huy sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc đấu tranh những thông tin xấu không những của lực lượng chuyên trách mà phải phát huy toàn xã hội, toàn dân đoàn kết tham gia và thực hiện thường xuyên liên tục trong công cuộc đấu tranh trên mạng đối với các quan điểm và hành động sai trái, xuyên tạc luận điệu của các phần tử cơ hội được sự hậu thuẫn của lực lượng bên ngoài.
 Ba là: quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội của các ngành chức năng. Các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp xiết chặt quản lý việc đăng tải các thông tin trên mạng xã hội để truyền bá chống Đảng, nhà nước những thông tin luận điệu gây ảnh hưởng xấu, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí những nguồn tin chính thống, làm cơ sở để giải tỏa dư luận đối với những vấn đề nóng, phức tạp không tạo kẽ hở cho các thế lự thù địch lợi dụng xuyên tạc luận điệu những thông tin chống phá Đảng và nhà nước ta. Vì thế để có thể vô hiệu hóa các chiêu bài này, từng người chúng ta cần nâng cao khả năng đề kháng, không mơ hồ, chủ quan mất cảnh giác, đồng thời cần hết sức tỉnh táo để nhận rõ tính ngụy tạo, xuyên tạc của những phần tử cơ hội, vạch trần tính chất phản khoa học, vô căn cứ trong những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch.
Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn chiến thắng mọi âm mưu nham hiểm của kẻ thù, vững bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội mà cao nhất là chủ nghĩa cộng sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét