Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu chống phá hàng đầu trong “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Mới đây, trên danlambaovn.blogspot.com, Phạm Đình Trọng với bài viết “90 năm Đảng Búa Liềm”, với thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng truyền thông trên không gian mạng để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng, không nằm ngoài mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Tuy nhiên, thực tiễn 90 năm qua đã khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng đối vơi sự nghiệp cách mạng của dân tộc là không thể phủ nhận.
 Mọi luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng do Phạm Đình Trọng nêu ra, chỉ là tiếng nói lạc lõng nhằm thực hiện mưu đồ đen tối, chia rẽ Đảng với nhân dân, phản bội Tổ quốc, cần phải cảnh giác, đấu tranh loại bỏ, để làm trong sạch đời sống tinh thần của xã hội./.

2 nhận xét:

  1. Không có Đảng CSVN thì chúng ta không bao giờ được hạnh phúc như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa