Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN SINH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Dịch Covid-19 làm đảo lộn mọi hoạt động của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là những những người có thu nhập thấp, những người mất việc...
Nắm bắt đúng tình hình, không để những người yếu thế gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong lúc cùng với toàn dân và hệ thống chính trị căng mình chống dịch, Chính phủ đã có nhiều quyết sách quan trọng chăm lo đời sống nhân dân trong mùa dịch, đặc biệt là đề xuất gói hỗ trợ hơn 61.500 tỉ đồng để hỗ trợ những người khó khăn, mất việc, tầng lớp yếu thế trong xã hội.
Thông tin này thực sự đã làm ấm lòng hàng triệu người dân Việt nam. Hơn 61.500 tỷ đồng là khoản tiền không hề nhỏ trong khi đất nước ta còn nhiều khó khăn  và dịch bệnh tác động tiêu cực sâu đến nền kinh tế. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong đối phó với đại dịch, cho đến nay vừa minh chứng cho một tinh thần "tương thân, tương ái" của con người Việt Nam, vừa cho thấy Nhà nước của dân, do dân, vì dân đang tồn tại hiện hữu trên đất nước Việt Nam.
Ông cha ta có câu "trải qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau" hay "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Việc ban hành gói hỗ trợ là một trong rất nhiều thông điệp thể hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước luôn hướng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Việc làm này không chỉ chia sẻ bớt khó khăn cho bà con nhân dân, mà còn thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân của Đảng, Nhà nước ta. Đó là việc làm nhân văn, là bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, Nhân dân tin tưởng góp sức dựng xây.

2 nhận xét:

  1. Chỉ có chế độ XHCN mới thực chất quan tâm đến quyền lợi của con người; điều đó thể hiện rất rõ qua đợt dịch bệnh covid 19

    Trả lờiXóa