Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Cảnh giác với những mục đích đen tối của các thế lực thù địchĐể ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thì một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng ta đang quyết liệt thực hiện đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh lòng dân, ý đảng được gặp nhau; nhưng có một điều lạ là ở đâu đó ở các trang mạng xã hội những kẻ cơ hội, phản động lại đang ra sức lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng.
Với những luận điệu hết sức mơ hồ, xảo trá những kẻ cơ hội, phản động đang ra sức lợi dụng những kết quả đạt được của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua để tung tin, bịa đặt vu khống Đảng ta với những lời lẽ hết sức nguy hiểm như: cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng này không có gì là mới, là đặc biệt. Đây chỉ là cuộc đấu tranh nội bộ của Đảng cầm quyền; hay chừng nào còn độc đảng thì chừng đó còn tham nhũng; tham nhũng là căn bệnh nan y mà Đảng không có thuốc chữa…
 Đổi trắng, thay đen, lợi dụng các trang mạng xã hội để lái dư luận, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân với Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân. Vốn là những chiêu trò không mới của những kẻ tự cho mình là nhà yêu nước, nhà hoạt động nhân quyền nhưng lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ và đố kỵ. Phải chăng là chúng đang sợ Đảng ta mạnh lên, nhân dân ta ngày càng thêm tin Đảng thì mưu đồ đen tối của chúng sẽ đến hồi cáo chung, nên đành nhắm mắt nói bừa, cố tình không hiểu; không thấy rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng làm trong sạch Đảng, để xây dựng một nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo đang đi đúng hướng được toàn thể nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế đánh giá cao
Để ngăn chặn, làm thất bại những mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, phản động thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải nhận diện đúng sự thật; phải giữ vững niềm tin vào vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng.
Thứ hai, các bộ ngành và các địa phương phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chăm lo phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Thứ ba, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; sự điều hành của bộ máy chính quyền, đặc biệt là vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những phần tử sai phạm, thoái hoá, biến chất gây mất niềm tin của dân với đảng
Thư tư, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng chuyên trách, đặc biệt là quản lý, phát huy vai trò của các cơ quan, báo chí, truyền thông; các báo mạng, các trang mạng.... Một mặt, phát huy mặt tích cực, mặt chính thức của báo chí trong đăng tải, bình luận các thông tin. Mặt khác, cần có nhiều bài phản bác lại những âm mưu, thủ đoạn xấu độc của các thế lực thù địch, phản động. Có như vậy chúng ta mới tạo ra môi trường lành mạnh, đủ sức đề kháng chống lại sự gặm nhấm của lũ sâu bọ hại nước, hại dân./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét