Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Kẻ xấu đang lèo lái, xuyên tạc Quy định 102 của Đảng

Quy định 102-QĐ/TW (Quy định 102) được Bộ Chính trị ban hành ngày 7/12/2017. Đây là quy định cụ thể hóa nhiều văn kiện về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giữ vững bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thế nhưng trên không gian mạng đã có một số kẻ đưa ra những bình luận ác ý, xuyên tạc bản chất văn kiện này.
Chẳng hạn có người viết rằng, văn kiện này thể hiện sự “xung khắc nội bộ” về “xã hội dân sự”.
Họ dẫn ra “những chứng cứ”: Những đảng viên nào đòi thực hiện “thể chế xã hội dân sự”, “thể chế tam quyền phân lập” và “đa nguyên đa đảng” sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Có kẻ lại viết: “Ở Việt Nam lâu nay, khái niệm nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường luôn bị gắn thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa.
Vì thế các khái niệm nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường đã bị biến dạng và trở thành Nhà nước độc quyền xã hội chủ nghĩa”...
Vậy nội dung, thực chất của Quy định 102 như thế nào? Và vì sao người ta lại cố tình xuyên tạc văn kiện này?
Quy định 102 ra đời từ thực tiễn, đó là tình trạng suy thoái về “chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra là hết sức nghiêm trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.
Như gần đây báo chí đã đưa, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật.
Chẳng hạn một số cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật về Đảng và chính quyền liên quan đến vụ một cá nhân được đề bạt “siêu tốc” ở Sở Xây dựng;
Đó là 14 cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ “biệt phủ Yên Bái” vi phạm pháp luật về quản lý đất đai...

Đặc biệt, ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét