Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Vì sao một số phần tử lại lo sợ về lực lượng 47?

Tiêu biểu cho đám phần  tử phản động xuyên  tạc về lực lượng 47 có Đông Thạch cùng nhóm phandonger trên facebook có đăng  tải những bài viết với luận điệu xuyên tạc, Tin đấu trường dân chủ xin  trích đăng lập luận của bạn BC để chúng  ta thấy được những lo sợ và sự ngụy biện của nhiều đối tượng cực đoan.
Vừa rồi trên Facebook Vũ Thạch có đăng bài “Chiến trường cách mạng ngày càng quyết liệt” để nói về việc Quân đội thành lập lực lượng 47 với hơn 10.000 chiến sĩ tham gia đấu tranh trên không gian mạng. Phải thừa nhận những người như Vũ Thạch đã rất quan tâm đến Hội nghị “Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017” và chính ông ta cùng đám Phandongers đang lo sợ trước sự lớn mạnh của lực lượng tác chiến không gian mạng trong quân đội. Cũng vì lo sợ, hoảng loạn nên Vũ Thạch đã tỏ ra thiếu thiện chí và cố tình rắp tâm xuyên tạc sự thật về lực lượng này, nên nội dung bài viết của ông ta có nhiều mâu thuẫn, không phản ánh đúng sự thật mà còn thiên lệch, lẫn lộn thiếu sự mạch lạc của tư duy, cho nên cũng cần chỉ ra cho Vũ Thạch hiểu để bớt sự cắn càn, nói bậy.
Trước hết, trong điều kiện tin tặc đang hoành hành trên khắp thế giới, các quốc gia đều thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng để đối phó với những nguy cơ tin tặc bảo đảm an ninh an toàn thông tin, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Trong bối cảnh đó, việc Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; bảo đảm cho Quân đội không chỉ tinh nhuệ về quân sự, mà còn tinh nhuệ về chính trị, giỏi tác chiến cả trên mặt trận quân sự, trên mặt trận chính trị tư tưởng. Đây cũng là thể hiện tư duy sáng tạo, ý thức quốc phòng truyền thống của cha ông ta là “lo giữ nước khi nước chưa nguy” để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong điều kiện mới.
Thứ hai, hiện nay các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống Đảng, chống Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đang triệt để lợi dụng những ưu thế của không gian mạng tán phát nhiều tài liệu có nội dung thù địch, xuyên tạc để chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; nội dung chống phá rất phản động, bóp méo sự thật, tung tin thất thiệt với nhiều hình ảnh phản cảm, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân, làm ảnh hưởng đến chính trị nội bộ, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống, uy tín của lực lượng vũ trang, trước tình hình đó việc quân đội thành lập lực lượng 47 để đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là tất yếu khách quan hoàn toàn hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Thứ ba, vì Vũ Thạch đã không hiểu biết gì về tổ chức, biên chế lực lượng và nhiệm vụ của quân đội mà đã vội vã buông lời phê phán vô căn cứ về lực lượng 47. Vũ Thạch chỉ là dạng “nghe hơi nồi chõ”, hoàn toàn không có chút hiểu biết gì về lực lượng 47 trong quân đội, nên cứ đoán già, đoán non và choáng ngợp, lo sợ cho rằng đây là một lực lượng chuyên biệt, ngồi phòng lạnh “anh hùng bàn phím”, để tiêu tốn ngân sách nhà nước. Mà không hề hiểu rằng, đây chính là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội hiện đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, có học thức, có lý luận. Họ là những chiến sĩ kiên trung “vừa hồng, vừa chuyên”, là lực lượng tự nguyện tham gia đấu tranh trên không gian mạng phản bác quan điểm sai trái của những phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, quân đội và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ hoàn toàn không phải là “anh hùng bàn phím”, “ngồi phòng lạnh” để tiêu tốn ngân sách nhà nước như sự tưởng tượng của Vũ Thạch.
Thứ tư, vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, viết bài đăng mạng cũng vì mục tiêu kiếm tiền, nên Vũ Thạch đã thiển cận khi cho rằng “ai sẽ thu tiền “tuyển lựa” cho 10.000 ghế mới tinh, an toàn trong phòng lạnh” và 10.000 cán bộ, chiến sĩ tác chiến mạng sẽ tiêu tốn nhiều ngân sách của Nhà nước. Đến đây có thể nói rằng, những kẻ như Vũ Thạch với bản chất thâm thù, phản động nên suy nghĩ cái gì cũng thiếu lành mạnh là lẽ đương nhiên. Thực chất, đám như Vũ Thạch không hề vì dân, vì nước mà chỉ là một đám bồi bút hại dân, phản nước. Điều họ nghĩ, việc họ làm đều không vì quốc kế, dân sinh, vì một nền chính trị lành mạnh, vì dân giàu, nước mạnh mà chẳng qua là thực hiện sự sai khiến của các thế lực thù địch, những kẻ như Vũ Thạch thực chất là đám tay sai không hơn, không kém.
Thứ năm, Vũ Thạch và đám Phandongers đang lo sợ vì sự lớn mạnh và tinh thần đấu tranh kiên quyết, triệt để với những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng của những người chiến sĩ “tay súng, tay bút”, “lực lượng 47”; lực lượng tiên phong luôn phát huy truyền thống “bách chiến, bách thắng” của quân đội để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét