Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Một số biện pháp đấu tranh với tổ chức “Việt Tân”

Sau thất bại trong chiến dịch đưa lực lượng vũ trang xâm nhập về Việt Nam, “Việt Tân” tiếp tục củng cố lại tổ chức, tuyển mộ lực lượng, di chuyển trung tâm chỉ huy từ Thái Lan về Mỹ và liên tục tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam với nhiều âm mưu, phương thức, thủ đoạn nguy hiểm. Chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet cẩm nang hướng dẫn chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ… Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt Tân” phạm tội Khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon… Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động chống phá của tổ chức này cần phải làm tốt một số nội dung, biện pháp sau:
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên hiểu rõ âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phát triển lực lượng của “Việt Tân”, hậu quả của việc ủng hộ, hậu thuẫn cho “Việt Tân” sẽ bị xử lý theo pháp luật, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không ủng hộ, tham gia bình luận, tham gia tổ chức “Việt Tân”.
- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn tác hại của hoạt động phá hoại tư tưởng của “Việt Tân”.
- Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, phát triển lực lượng của “Việt Tân”; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để chúng lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị.
- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nơi cư trú không tham gia, ủng hộ, cổ vũ các hoạt động chống Đảng, Nhà nước trên Internet, nhất là của “Việt Tân”; kịp thời thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện thông tin liên quan đến tổ chức này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét