Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

SỰ LẠC LÕNG CỦA KẺ TỰ XƯNG LÀ "CON LẠC, CHÁU HỒNG

"Mới đây, ngày 2/1/2018 trên trang http://danlambao.blogspot.com/ một kẻ có bút danh tự xưng là "Con Lạc cháu Hồng" có đăng bài viết với tiêu đề: "Đã đến lúc đảng viên CS nhận ra thân phận tôi đòi của mình và nếm mùi tàn độc của đảng ban cho!".
Trước tiên, cũng nên giành cho người viết bài trên một lời "khen" vì đã kiên trì sử dụng "chiến thuật" với cái gọi là "bình mới, rượu cũ"; lợi dụng thông tin chính thống để bịa đặt thông tin.
Thứ hai, xin được hỏi người viết bài có tiêu đề trên viết những thứ rác rởi này vì mục đích gì? Vì mưu sinh? Vì thiểu năng hay vì các ngươi đang sợ Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh lên, nhân dân Việt Nam ngày càng thêm tin, yêu Đảng thì mưu đồ đen tối của các ngươi sẽ đến hồi cáo chung, nên đành nhắm mắt nói bừa?
Thứ ba, khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là sự đòi hỏi của cuộc sống, đòi hỏi của nhân dân. Đây là cuộc đấu tranh của ý đảng, lòng dân, đã và đang nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cũng như bạn bè thế giới.
Có thể nói chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam lại diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả như bây giờ, không nể nang; không khoan nhượng và không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Cuộc đấu tranh này không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của một đảng cách mạng cầm quyền mà còn làm rõ thêm quy luật của xã hội: cái sai, cái ác phải được xử lý, trừng trị; cái phải, cái đúng, cái tiến bộ tất yếu sẽ chiến thắng. Đó là một quy luật không thể đảo ngược.

Nên bài viết một lần nữa muốn nhắn nhủ cho những kẻ tự xưng mình là người có “lương tâm, trách nhiệm” về “vấn đề phòng, chống tham nhũng” ở Việt Nam rằng: hãy dừng lại; hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, sẽ thấu hiểu như thế nào là đạo lý, lẽ phải, dân chủ, nhân quyền, tiến bộ từ đó thức tỉnh tinh thần dân tộc, biết sống như thế nào cho đúng lương tâm, danh dự của một người xưng là "Con Lạc, cháu Hồng". Hãy sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của một công dân chân chính, nhìn nhận đúng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Hãy đừng đi ngược lợi ích của Nhân dân, của dân tộc Việt Nam. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét