Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, một trong những vấn đề chúng lợi dụng nhiều nhất là vấn đề dân chủ. Chúng cho rằng Đảng ta độc tài nắm toàn bộ quyền hành trong tay, thực hiện chuyên quyền độc đoán, không cho nhân dân chút quyền dân chủ nào, vì lợi ích của một nhóm người sẵn sàng bỏ qua lợi ích của dân tộc, chúng đã đư ra dẫn chứng về vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm…. Đây là một quan điểm chống phá Đảng ta nhằm mục đích duy nhất là muốn thực hiện “đa nguyên đa đảng” phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ khi đảng ra đời, Đảng ta luôn chăm lo đến nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác!”
Bên cạnh đó các thế lực thù địch còn lôi kéo kích động nhân dân đứng lên lật đổ chế độ, chúng cho rằng: “Freedom is not free!”, không có nền dân chủ nào từ trên trời rơi xuống, muốn có dân chủ thì phải đấu tranh, phải hi sinh, phải trả giá bằng máu, bằng tính mạng. Thực chất của luận điệu này là kích động nhân dân đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ, chúng đưa ra dẫn chứng là để có được nền “dân chủ” thực ở các nước thì hàng trăm, hàng ngàn người đã phải hi sinh, đổ máu. Đây rõ ràng là luận điệu sai trái xuyên tạc, bởi dân chủ mà chúng nói tới là “dân chủ hình thức”, “dân chủ cực đoan”, vô chính phủ,… để thỏa mãn nhu cầu của một vài người mà không nghĩ tới lợi ích quốc gia dân tộc.
Trước vận mệnh quốc gia - dân tộc, sự tồn vong của chế độ chúng ta phải tuyệt đối đề cao cảnh giác, đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực phản động, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ danh dự cho Đảng ta.

2 nhận xét:

  1. Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa