Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

CÔNG KHAI, MINH BẠCH CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG

Trước hết, cần phải khẳng định, chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, khi thực hiện kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tích cực, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Trên cơ sở theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước, Việt Nam cân nhắc, phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp, song tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.
Trong công cuộc bảo vệ đất nước, Việt Nam kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt, chủ động ứng phó với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sự biến động phức tạp của tình hình. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) xác định rõ đối tác, đối tượng: những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá Việt Nam, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam đều là đối tượng. Việt Nam phản đối các hoạt động chạy đua vũ trang, song có chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; tổ chức tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, hiệu quả cao; cơ cấu tổ chức đồng bộ; điều chỉnh, mở rộng, phát triển lực lượng hợp lý, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ tác chiến. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, loại hình tổ chức kinh tế, xã hội.
Đối với cộng đồng quốc tế, Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm và thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ; đồng thời, tích cực hợp tác cùng các quốc gia giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột chiến tranh, thực thi những chuẩn mực cốt lõi của quan hệ quốc tế trong Hiến chương Liên hợp quốc.
Xuất phát từ chủ trương ủng hộ và tích cực đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, an ninh và giải trừ quân bị, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của nước thành viên công ước, hiệp định, nghị định thư về cấm phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (ASEANWFZ), các công ước quốc tế về giải trừ quân bị và đang tích cực xem xét, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia các công ước, điều ước quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến Việt Nam, nên cần ưu tiên giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trong hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực và trên thế giới; mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác song phương và đa phương để phòng ngừa, đối phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đó là chính sách quốc phòng Việt Nam 2019 đã, đang và sẽ thực hiện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

2 nhận xét:

  1. Sau khi Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng 2019, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ về bản chất chính sách quốc phòng nước ta. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ; nhưng kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế

    Trả lờiXóa