Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

MÀN KỊCH VỤNG VỀ TRÊN SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ HẢI NGOẠI

Cứ mỗi năm khép lại, một số tổ chức phản động ở hải ngoại lại diễn trò trao “Giải thưởng nhân quyền”. Mới đây, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” ở California (Hoa Kỳ) đã trao cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2019” cho 3 nhân vật: Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định. Đây thực chất chỉ là màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại, ngày càng phơi bày bộ mặt chống phá Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và những kẻ phản động lưu vong.
3 nhân vật nói trên là những đối tượng đã và đang vi phạm pháp luật Việt Nam. Không chỉ vậy, những người này còn vi phạm Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16-12-1966; có hiệu lực ngày 23-3-1976; Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982). Theo công ước này, các quốc gia thành viên cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền pháp lý của mình các quyền đã được công nhận... Nhưng việc thực hiện các quyền đã được công nhận trong công ước này có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật và những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác.
Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam luôn giữ đúng nguyên tắc, sát với thực tế đất nước, phù hợp và không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên. Ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác... Hành vi tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; âm mưu tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của các đối tượng rõ ràng đã gây bất ổn cho an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác... và phải chịu những hình phạt nghiêm minh của pháp luật là tất yếu.
"Vải xô" không che nổi mặt trời
Luôn rêu rao rằng, mục đích hoạt động là nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam dựa trên tinh thần của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các văn kiện quốc tế khác về nhân quyền, vậy mà cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” lại đi trao giải cho những nhân vật đã vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm Công ước quốc tế thì quả là việc làm không thể chấp nhận được.
Nhìn vào việc làm của cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” dư luận có thể thấy ngay cái mục đích mỹ miều mà tổ chức này đặt ra chỉ là dối trá, lừa bịp để nhận những đồng đô la bố thí từ một vài tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam. Họ ngày càng lộ nguyên hình là tổ chức “phản động lưu vong”, một tập hợp của những phần tử “dân chủ cuội” không hơn không kém. Với một tổ chức ô hợp như thế thì chỉ những người mù quáng mới tin rằng họ sẽ thúc đẩy quyền con người, đem lại những điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam.
Mục đích hành động trao “Giải thưởng nhân quyền” của cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” không nhằm gì khác là hà hơi tiếp sức, kích động cho những phần tử phản động trong nước ngày càng liều lĩnh chống Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhìn bề ngoài việc trao “Giải thưởng nhân quyền” là do cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” tiến hành, nhưng nhìn sâu kỹ hơn chúng ta sẽ thấy đứng sau mỗi “giải thưởng nhân quyền” ấy đều có hình bóng trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành của một số nước phương Tây và đồng minh. Xét cho đến cùng, những việc làm ấy đều nằm trong âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình" với cách mạng Việt Nam. Nhưng “vải xô” không che nổi mặt trời. Mọi âm mưu và thủ đoạn ấy dù có nham hiểm, tinh vi, xảo trá đến mấy cũng sẽ bị phơi bày và đập tan bởi tinh thần cảnh giác cao độ của nhân dân Việt Nam.

2 nhận xét:

  1. Những kẻ phản động phải bị xử lý nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải xử lý thật nghiêm bọn phản động chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước

    Trả lờiXóa