Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

LÀM GÌ ĐỂ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG HIỆU QUẢ

Phòng, chống tham nhũng muốn có kết quả phải sử dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp, giải pháp, phương tiện của các lực lượng xã hội, của cả hệ thống chính trị và toàn dân với quyết tâm chính trị rất cao và tiến hành thường xuyên, liên tục, được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ.
Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, để đấu tranh chống tham nhũng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu là: đặc biệt coi trọng công tác phòng, ngừa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, giáo dục, trong đó lấy giáo dục đạo đức là hàng đầu, tu dưỡng bản thân là cơ bản với trừng trị nghiêm khắc kẻ tham nhũng; hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tăng cường bộ máy nhà nước, pháp luật, pháp chế, kỷ cương, thực hiện công khai, minh bạch; xây dựng tổ chức chống tham nhũng trong sạch, vững mạnh, độc lập trong điều tra và khách quan trong xử lý; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong phát hiện, điều tra, xử lý; thực hiện cả cơ chế giám sát của tổ chức và giám sát của xã hội, của quần chúng nhân dân; có quyết tâm phòng, chống tham nhũng trong cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng với công chức, viên chức, nhất là tiền lương, đi đôi với tinh giản bộ máy, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng.
Đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, khó khăn, lâu dài, phải dám đương đầu, dám chịu hy sinh, tổn thất, thậm chí tổn thất to lớn, do đó cần dũng khí và sự quả cảm. Chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" chống tham nhũng ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát động cho thấy tham nhũng hoàn toàn có thể bị đẩy lùi nếu có quyết tâm cao và giải pháp đúng đắn. Đây cũng là một kinh nghiệm hữu ích mà Việt Nam có thể tham khảo.

2 nhận xét:

  1. Để ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng; phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả cụ thể.

    Trả lờiXóa