Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Ngày 23-5-2021 là ngày cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016. Với cử tri ở mọi quốc gia, bầu cử Quốc hội luôn là một ngày có ý nghĩa trọng đại, không chỉ bởi vị trí đặc biệt quan trọng của Quốc hội trong cấu trúc quyền lực nhà nước, mà còn bởi Quốc hội chính là thể chế có chức năng đại diện chính trị - nơi phản ánh và chuyển tải các nhu cầu, nguyện vọng của các cử tri đến với chính quyền.

Trong các bản Hiến Pháp của mỗi quốc gia, Quốc hội luôn có được vị thế trang trọng khi vị trí, cấu trúc tổ chức và chức năng của Quốc hội thường được mô tả chi tiết với những thẩm quyền đặc biệt quan trọng. Trở thành đại biểu Quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp luôn là niềm tự hào của mỗi cá nhân bởi họ có thể tuyên bố: “tôi được tín nhiệm để làm đại biểu của nhân dân”. Diễn đàn Quốc hội cũng là nơi diễn ra những hoạt động chính trị sinh động khi các đại biểu có thể tranh luận và phân tích mọi vấn đề chính sách. Mỗi quyết định được ban hành bởi Quốc hội sẽ trở thành những chính sách có ảnh hưởng đến đời sống của các nhóm xã hội, thậm chí mọi người dân.

Trên phạm vi toàn cầu, vai trò chính trị đặc biệt quan trọng của Quốc hội là cung cấp cầu nối giữa nhân dân và chính quyền. Do đó, “đại diện chính trị” chính là một trong những chức năng căn bản nhất của Quốc hội. Khái niệm “đại diện chính trị” đề cập đến một mối quan hệ mà qua đó cá nhân hoặc nhóm được nêu quan điểm hoặc hành động trên tư cách đại biểu cho một tập hợp người nào đó. Do đó, về bản chất, nguyên tắc đại diện chính trị là cách thức để giảm thiểu khoảng cách giữa người dân và chính quyền, bảo đảm sự kết nối giữa hành động chính sách của chính quyền với nhu cầu, nguyện vọng, và những mong đợi của người dân.

Tuy nhiên, cho đến nay, thế nào là “đại diện chính trị” là chủ đề lý luận vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Trên thực tế, làm thế nào để có thể bảo đảm được nguyên tắc đại diện của Quốc hội luôn là vấn đề phức tạp và khó khăn. Thực tế này dẫn đến việc áp dụng nhiều mô hình lựa chọn đại biểu khác nhau tại các quốc gia trên thế giới.

2 nhận xét:

  1. Bầu cử Quốc hội luôn là một ngày có ý nghĩa trọng đại, không chỉ bởi vị trí đặc biệt quan trọng của Quốc hội trong cấu trúc quyền lực nhà nước, mà còn bởi Quốc hội chính là thể chế có chức năng đại diện chính trị - nơi phản ánh và chuyển tải các nhu cầu, nguyện vọng của các cử tri đến với chính quyền.

    Trả lờiXóa