Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN KHÔNG PHẢI LÀ THANH TRỪNG NỘI BỘ

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, khi đề cập việc kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường”.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, kiên trì, bài bản, nghiêm minh và cũng rất nhân văn. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài tưởng bị chìm trong im lặng, lần lượt được đưa ra ánh sáng và xử lý đúng người, đúng tội. Khi bị kỷ luật, hay xét xử, có những cán bộ cấp cao đã hối hận, xin lỗi nhân dân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vì đã làm những việc sai trái, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Chưa bao giờ có số lượng lớn cán bộ bị xử lý kỷ luật như nhiệm kỳ này, trong đó hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, bao gồm cả đương chức và nghỉ hưu, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, tướng lĩnh,... Đó hoàn toàn không phải là thanh trừng nội bộ như một số phẩn tử phản động lu loa, xuyên tạc, mà là công việc thường xuyên của Đảng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp úng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Phải kỷ luật chính đồng chí mình là điều không ai muốn, nhưng kỷ luật một vài người là để vừa giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vừa cảnh tỉnh, cảnh báo, giáo dục, răn đe người khác tránh xa vết xe đổ của đồng chí mình. Những kết quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế mới, tinh thần mới trong quá trình tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay.

2 nhận xét:

  1. Xử lý kỷ luật là để giữ vững kỷ cương phép nước

    Trả lờiXóa
  2. Các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác.

    Trả lờiXóa