Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA


Hiện nay các thế lực chống cộng và thù địch đang triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá các nước không đi theo cây gậy chỉ huy của Mỹ. Mỹ và các nước phương Tây đưa ra chiêu bài “nhân quyền cao hơn chủ quyền, nhân quyền không biên giới, nhân quyền không còn là công việc nội bộ của một quốc gia”. Từ quan điểm trên chúng cho rằng cộng đồng quốc tế có quyền tiến công vào bên trong lãnh thổ của một quốc gia để bảo vệ nhân quyền, để giải tỏa tai họa, để can thiệp “nhân đạo”. Điều này hiện nay đang được chúng thực hiện một cách trắng trợn vào các quốc gia đi ngược lại với Mỹ.
Việt Nam không nằm ngoại lệ trong chiêu bài lợi dụng vấn đề nhân quyền của chúng ngay cả khi quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã được nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện. Trong chính giới cầm quyền của Mỹ nhiều đối tượng đã và đang công công khai tuyên bố Vấn đề nhân quyền vẫn và sẽ là trọng tâm của sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng cho rằng sự khác biệt về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cản trở mối giao hảo giữa hai nước và sự tiến bộ chậm chạp về nhân quyền của Việt Nam đã làm tắc ngẽn sự phát triển của Việt Nam.
Mục tiêu của chúng chính là tập trung hướng vào nội bộ ta, tìm mọi hình thức tinh vi sảo quyệt, lúc trắng trợn công khai, lúc bí mật ngấm ngầm làm cho nội bộ ta không ổn định, chúng luôn luôn gieo rắc sự ngờ vực, nghi kỵ, làm giảm sút lòng tin, hòng chia chia rẽ, gây lục đục mất đoàn kết nội bộ ta.
Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn và mục tiêu lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch sẽ giúp chúng ta đề ra các đối sách hữu hiệu để đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của chúng. Đồng thời qua đó chúng ta cũng tự chỉnh đốn để nội bộ ngày càng trong sạch, đoàn kết hơn. Và như vậy chúng ta mới thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét