Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

“ĐẢNG KHÔNG PHẢI CỦA BỐ...”

Ai cũng biết Bí thư Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc những năm 60 của thế kỷ trước người đi tiên phong vụ khoán 10 làm thay đổi đời sống nông dân. Khi Kim Sơn (con trai ông) làm công nhân cơ khí trong một nhà máy chật vật khi vào Đảng có nhờ bố can thiệp. Bí thư Kim Ngọc giữ nụ cười hiền hậu nói với con trai: "Đảng không phải của bố, dù bố là Bí thư Tỉnh ủy. Đảng không thuộc sở hữu cá nhân một ai. Bố không thể nhân danh cá nhân bố để mang quyền lợi của Đảng cho con. Đảng là sức mạnh, ý chí của toàn dân. Con muốn là người của Đảng thì tự con phải đến với Đảng truớc, trước khi Đảng đến với con. Nếu Đảng là của nhà mình thì bố đã cho con hết rồi...".

Cảm kích trước những cống hiến và sự chính trực của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại đôi lời như sau: “Nông dân ta no ấm, trước hết là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Nhưng trong quá trình xây dựng đất nước thì chúng ta phải cảm ơn Kim Ngọc, một đảng viên sáng tạo, dám chịu trách nhiệm đến cùng trước nhân dân... Đất nước phải biết ơn anh Kim Ngọc. Một người tâm huyết dám đưa ra cái mới, đến bây giờ đất nước có phát triển là nhờ có lúa gạo mà anh Ngọc đã đi tiên phong..."

HÃY HỌC ÔNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH!

2 nhận xét: